Kreaturerne på Livø fik besøg af kantinerne

Livø var omdrejningspunktet for køkkenchefer og kokke fra Meyers kantiner, som brugte en dag på at se nærmere på de økologiske kreaturer på Limfjordsøen.

Omkring 20 medarbejdere fra Meyers kantiner gæstede forleden Livø og fik sig en god snak med landmand Karsten Kjærgaard, der er ansat af staten til at drive Livø Avlsgaard.

Her producerer han økologiske kreaturer, der senere havner i Meyers kantiner over hele landet.

Naturpleje på Livø

Karsten Kjærgaard fortalte undervejs om øens natur og landskaber – ligesom han forklarede, hvordan dyrene lever på øen, hvor de har store vidder og masser af forskelligt landskab at bevæge sig på.

For det er først og fremmest naturpleje og afgræsning, som er årsagen til, at der er kreaturer på Livø.

- På Livø har vi en Angus-kødkvægsbesætning, som hjælper os med naturpleje. Det er der behov for. Vi har et lille stykke Danmark, som vi siger i daglig tale, hvor vi har alle naturtyper med undtagelse af klipper. Vi har for eksempel strandeng, overdrev, mose og hede. Der er også løv- og nåleskov og et agerlandskab med udlagt kløvergræs. De forskellige naturtyper har alle behov for en tilpasset afgræsning og pleje i især sommerperioden, så landskabernes individuelle særpræg kan bevares. Om vinteren er dyrene på stald, og fodres i denne periode med bjerget græs, i form af hø eller ensilage, fra agerlandskabet, siger Karsten Kjærgaard.

Godt samarbejde

Livø Avlsgaard har i alt 150 kreaturer netop nu. Når dyrene har græsset og opnået den optimale slagtevægt, sejler Karsten Kjærgaard dem til fastlandet, hvor de bliver hentet og transporteret til kreaturslagteriet i Aalborg.

Den statsansatte landmand sætter stor pris på samarbejdet med Meyers Kantiner, og han er glad for, at medarbejderne tager en dag ud af kalenderen for at se nærmere på dyrene.

- Mit håb er, at vi kan give dem et indblik i, hvordan fødevarerne produceres. Jeg håber, at de får en bedre forståelse for, hvordan oksekødet, vi leverer til dem, produceres. Jeg mener, at det er på en måde, som vi alle kan stå inde for både miljø- og klimamæssigt, siger Karsten Kjærgaard.

En udbytterig dag

Thomas Starcke, der er gastronomisk konsulent hos Meyers kantiner, har selv været på Livø flere gange for at se de økologiske dyr, og han er meget glad for udbyttet af dagen.

- Jeg synes, at turen til Livø giver en forståelse af, hvad det betyder at drive økologisk landbrug og en forståelse af dyrene og deres liv. Vi er helt tæt på dyrene og kan klappe dem. Det betyder noget for, hvordan og hvad vi fortæller vores kunder, om de produkter vi serverer i kantinerne, siger Thomas Starcke.

Turen til Livø, der arrangeres af Friland og Danish Crown Beef, har været et fast indslag de sidste år. Forhåbningen er, at Meyers-medarbejdere får mere viden om det økologiske kød fra Livø, som de serverer for gæsterne i kantinerne.

Læs også