Vildt forslag fra LA-profil: Vil have naturnationalpark i Storkøbenhavn

Naturnationalparker skal ikke kun være noget, man beslutter i København men har alle andre steder. Det mener Liberal Alliances Ole Birk Olesen, der vil have gjort Kalvebod Fælled på Amager til naturnationalpark.

Da SVM-regeringen kom til magten, havde regeringen en række ambitioner, blandt andet på naturområdet. I grundlaget for regerignen står der således, at regeringen vil have op til fem nye naturnationalparker ud over de 15, der allerede er planlagt.

Men hvor skal de op til fem ekstra parker så være? Jo, hvis man spørger Liberal Alliances miljøordfører Ole Birk Olesen, der også er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, skal den ene af de fem ligge i Kalvebod Fælled.

Torsdag er der møde i borgerrepræsentationen, og her skal de folkevalgte tage stilling til et forslag, som Birk Olesen har stillet. I det foreslår han, at kommunen skriver til miljøministeren med anmodning om at Kalvebod Fælled bliver udpeget til naturnationalpark.

- Det er oplagt at omdanne Kalvebod Fælled til naturnationalpark, da området har potentiale til at rumme betragteligt flere plante- og dyrearter. Samtidig vil det bringe reel, vild natur tættere på københavnere og indbyggere i omegnskommunerne, skriver politikeren i sin motivering for forslaget.

Området er på 20 kvadratkilometer, og har i forvejen status som såkaldt naturpark.

Har tre grunde 

Spørger man Ole Birk Olesen, er der tre gode grunde til at gøre området til naturnationalpark, siger han i et interview med Berlingske

For det første vil det i sagens natir bidrage til den samlede naturmængde i Danmark, og for det andet vil det give 800.000 mennesker i hovedstadsområdet adgang til at opleve reel og vild natur. Men det er ikke de eneste årsager.

- Og for det tredje viser det resten af landet, at det med naturnationalparker ikke kun er noget, der besluttes i København og gennemføres alle mulige andre steder. Det er også noget, som gennemføres i København, siger Ole Birk Olesen til avisen.

Delte meninger

Forslaget har i høj grad delt vandene politisk, også i Københavns Borgerrepræsentation. Mens partier som Socialdemokratiet og SF har meldt sig som støtter af forslaget, mener man i Venstre, at det ikke vil være et godt område at lægge en naturnationalpark på, blandt andet af frygt for, om de dyr, der skal være i parken, vil få nok mad.

Heller ikke Radikale Venstre eller Enhedslisten vil på forhånd garantere, at de vil støtte forslaget om at sende ansøgnignen til miljøminister Magnus Heunicke. 

Den radikale gruppeforperson Christopher Røhl synes, man først skal debattere forslaget yderligere, mens Enhedslistens Absalon Billehøj siger til Berlingske, at det er en fed ide, men at det er vigtigt at blive klogere på, hvad forslaget vil betyde for det eksiwsterende dyre- og fugleliv i området. 

Og udmeldingen fra de to partier er kommet noget bag på Ole Birk Olesen, skriver han på det sociale medie Twitter.

 

 

Læs også