Tid til at indsende tænder fra kronhjorte

Det er tid til at sende tænderne fra sæsonens nedlagte kronhjorte ældre end spidshjorte ind til Danmarks Jægerforbund. Deadline er 15. februar, hvis man vil kende alderen på sin hjort. Det skriver Danmarks Jægerforbund på sin hjemmeside.

Siden jagtsæsonen 2016 har Danmarks Jægerforbund indsamlet tænder fra kronhjorte for at monitere afgangen af kronhjorte fra de lokale kronvildtbestande. Siden 2017 har projektet været økonomisk støttet af Miljøstyrelsen.

Målet med indsamlingen er at sikre en mere naturlig bestandssammensætning. Det har hidtil været en stor udfordring, at der nedlægges for få hundyr og kalve, og at der generelt er for få modne hjorte i landets bestande. En moden hjort forstås ved en alder på minimum 8 år.

Læs også