Hvinanden: Hvinende dyr

For fuglekiggere og ornitologer kan de mørke måneders mangel på spændende fugle fra syden være frustrerende. Der er dog altid noget spændende at finde derude.

Ser du en større forsamling mennesker i grønligt tøj og med store kikkerter på en havn, så er der sikkert en sjælden måge på besøg. Møder du den samme flok ved en af vores søer eller fjorde, så er det nok en sjov eller spændende andefugl, der er på spil. En af de smukke ænder, du kan møde i denne tid, er den skønne hvinand.

Hvinanden er ret let at genkende. Hannen er især karakteristisk med sin sort-hvide fjerdragt med fine striber, det grønlige hoved, den tydelige hvide plet ved næbroden og de gule øjne. Hunnen er bedre camoufleret, som hos mange andre andefugle, og har brunt hoved og grå sider.

Begge køn har en ret trekantet hovedform. Arten har fået sit navn efter den hvinende lyd, som hannens vinger laver i flugten.

Med et vingefang på mellem 65 og 80 centimeter, en længde på omkring 46 centimeter og en vægt på op til 1.150 gram er hvinanden lidt mindre end gråanden.

Hvinanden er en af vores nyere ynglefugle. Den blev først fundet ynglende i Sønderjylland i 1972. Arten har – som mange andre hulrugende arter – svært ved at finde egnede ynglesteder, da vores skove drives intensivt, og gamle hullede træer fældes. Ligesom eksempelvis natuglen har hvinanden god gavn af opsætning af redekasser.

Bestanden af hvinand vurderes til at være livskraftig, så der er jagttid på den. Der må skydes hvinand fra den 1. oktober til den 31. januar.

Hvinanden er meget smuk, så hold øje med den fine and. Prøv en tur til en større lokal sø, eller en fjord i nærheden, og se de mange forskellige ænder.

Ser du flokken med det grønlige tøj, så spørg dem, hvad de har i kikkerten. De vil elske at dele deres glæde med fuglene med dig.

Læs også