Landboforeningen bakker op om arealbegrænsningerne

For Landboforeningen Thy er arealbegrænsningerne et af midlerne for at mindske markvildtskader i området, derfor bakker de op om forslaget.

Hos Landboforeningen Thy lægger man sig op af Landbrug & Fødevarer og bakker op om arealbegrænsningerne, i høj grad på baggrund af områdets stigende udfordringer med markvildtskader.

- Vi har fuld fokus på at få gjort noget ved de problemer vi har med markvildtskader og derfor følger vi Landbrug & Fødevarer. Jeg ved godt, at der er nogle lodsejere, som også er jægere, der er meget imod arealbegrænsningerne, men vi må bare sige, at der bliver skudt for mange hjorte og det er klart, at hvis man sidder og venter på den med gevir, så får man jo ikke skudt nogle hundyr, siger Leif Gravesen, som er formand i foreningen.

Landboforeningen har fuld tillid til arealbegrænsningerne

Leif Gravesen har fuld tillid til, at arealbegrænsningerne er den rigtige vej at gå.

- Det er jo Vildtforvaltningsrådet, som har indstillet anbefalingerne og her sidder der to repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer og det her er åbenbart det kompromis, man har kunnet blive enige om og det bakker vi som landboforening op om.

For formanden er det vigtigt at fortælle, at arealbegrænsningerne kun gælder for hjorte og altså ikke hinder, og at de kun gælder, hvis man vil skyde mere end en hjort pr. jagtsæson.

- En lodsejer med fem hektar jord må jo gerne skyde en hjort, det er rigtig vigtigt at sige. Det er kun hvis, han vil skyde mere end en hjort at der er arealbegrænsninger, siger Leif Gravesen, som har oplevet meget forvirring fra flere af medlemmerne på området.

Landmand håber landboforeningen skifter mening

Knud Marrebæk, som er svineproducent og formand for den nystiftede forening Dansk Land og Strandjagt Thy-Mors, håber på, at den lokale landboforening ændrer mening.

- Jeg ved, at det her er forholdsvis nyt for landboforeningen og derfor tror jeg også, at når de får sat sig ind i hvad der er op og ned, godt kan se, at det er fuldstændig tåbeligt at indføre arealbegrænsninger og helt unødvendigt, når det kan løses ved at fjerne brunstjagten og i stedet regulerer hjortevildtet med jagttider, siger Knud Marrebæk.

Han frygter for Vildtforvaltningsrådets udmelding om, at arealbegrænsningerne ikke kan stå alene.

- Hvis arealbegrænsning krydres med licensjagt, vil det helt sikkert komme til at påvirke den enkelte lodsejer økonomisk. Vi er meget uforstående overfor at landbruget bakker op om sådanne omfattende indgreb. Det er muligt at Landbo Thy støtter op om arealbegrænsning for kronhjorte og dåhjorte, men kommer der også efterfølgende licensjagt på, hvad vil medlemmerne af Landbo Thy så sige til det, spørger Knud Marrebæk.

 

Bliver råvildt det næste?

AREALBEGRÆNSNINGER Hvis arealbegrænsningerne bliver en realitet, kommer de til at gælde for hjortevildt og dåvildt, men Knud Marrebæk, som er svineproducent, jæger og formand for den nystiftede forening Dansk Land og Strandjagt Thy-Mors, frygter, at det han oplever lige nu, kun er starten og råvildt måske er det næste.

- Her begynder man at se de samme udfordringer og bliver der sat arealbegrænsninger på hjortevildt og dåvildt, så er det da nærliggende at tro, at det også kan blive en mulighed for råvildtet. Jeg frygter, at vi vil se den ene lov og regel efter den anden, det er bureaukrati og alt sammen noget der kan løses med jagttider i stedet for, siger Knud Marrebæk.

Han har spurgt Tage Espersen, som er formand for Hjortevildtgruppen Nordjylland, om råvildtet bliver det næste. Gennem et mailsvar til Knud Marrebæk skriver Tage Espersen, at man i gruppen kun perifert har hørt, at de også i fremtiden skal beskæftige sig med råvildt.

- Og det er jo lige præcis det her jeg frygter, at det bliver lov på lov på lov, siger Knud Marrebæk.

Jan Eriksen, som er formand for Vildforvaltningsrådet, erkender at man oplever samme udfordringer med råvildtet og fortæller til LandbrugNord, er man på nuværende tidspunkt kun er begyndt at italesætte udfordringerne, ikke hvordan de skal løses.

Læs også