Nye muligheder i minivådområder

Minivådområder kan nu etableres på flere måder, og flere kan etablere dem. Det er blot nogle af nyhederne i en ny bekendtgørelse.

Filtermatricer af pileflis, standardpriser og nye, velegnede områder. Det er nogle af de nye muligheder der er, når det gælder etablering af et minivådområde.
Det viser en ny minivådområdeordning, der netop er sendt i høring. Bekendtgørelse og vejledning er i høring til den 18. juni, og de nye muligheder vil gælde fra 2019.

I med pilen

En af de største nyheder er, at det bliver muligt at søge om tilskud til minivådområder med filtermatricer af pileflis.
- De er mindre og mere effektive end minivådområder med åbent vandspejl, siger miljø- og oplandskonsulent Rune Hjortbak, Agri Nord.
Fra Landbrugsstyrelsen lyder det dog, at man skal være opmærksom på, at der kun er afsat en mindre del af den samlede pulje på 115 millioner kroner til minivådområder med filtermatricer.
- Søger du om tilskud til et minivådområde med filtermatrice, skal du være opmærksom på, at der vil være særlig krav til vedligehold og monitorering, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Standardpriser

Det er også nyt, at der nu er indført standardpriser for de åbne minivådområder.
- Det er en fordel for landmanden, der nu ikke er tvunget til at indhente to tilbud til ansøgningen, siger Rune Hjortbak.

Nye områder i spil

Fra og med næste år bliver det også muligt at få lov til at inddrage oplande til lavbund i ådale efter samråd med kommunen. Det har man ikke kunnet tidligere.
- Det betyder, at flere nu har mulighed for at etablere et minivådområde, siger Rune Hjortbak.
Det reviderede kort til brug for ansøgningen er netop blevet offentliggjort og kan læses på miljoegis.mim.dk.
Desuden vil landmanden til forskel fra tidligere år også kunne få forudbetalt op til 50 procent af omkostningerne til etablering af et vådområde.
 

Læs også