Fynbo grundlægger ny agrovirksomhed

Nystartet virksomhed har som mission at nedbringe dødeligheden blandt pattegrise. Ny tilgang og en række nye løsninger skal optimere forholdene i farestien. IBF-koncernen og erfarne fynske kræfter står bag.

Den nystartede agrovirksomhed Best Farm A/S har som mission at nedbringe dødeligheden blandt pattegrise. Det skal ske med innovative løsninger, der optimerer forholdene i farestien.

Best Farm er grundlagt af Lars Brunse, og er en del af IBF-koncernen, som i forvejen omfatter virksomhederne Polysan og SundsAlfa, der begge opererer inden for landbrugsområdet. IBF, med hovedsæde i Ikast, styrker dermed koncernens agrodel.

Direktør og partner i Best Farm A/S er Lars Brunse fra Fåborg, som har over 30 års erfaring i branchen. Han har været med til at udvikle en række patenter og produkter, som med succes anvendes i international griseproduktion i dag. Som direktør vil Lars Brunse varetage den daglige drift og være en drivende kraft i udviklingen af virksomheden i kraft af sin store ekspertviden.

360 graders løsning

Best Farm tilbyder en 360 graders løsning med fokus på forbedring af miljøet i farestien, der kan sikre lavere dødelighed og bedre produktivitet. Desuden vil Best Farm fremtidssikre farestien med løsgående søer, naturligvis uden at man går på kompromis med dyrevelfærden.

- Med vores samlede erfaringer inden for griseproduktion har vi de bedste muligheder for en videreoptimering af farestien til gavn for både dyrevelfærd og økonomi, siger Lars Brunse, direktør i Best Farm A/S, og fortsætter:

- Vi er allerede langt i udviklingen af nye løsninger, som bygger på solid erfaring og tests i praksis, til et marked med gode muligheder, fordi vi har 100 procent fokus på farrestien. 

Produkter og løsninger fra Best Farm kommer blandt andet til at omfatte komplet gulvprogram, nyt design af farestigulv til løsgående søer, nyt design af drikkekop til mælk og vand, samt drikkekop med dropmix, nyt design af foderautomater med dropmix, nyt design af klimakontrol i farestien, samt managementsystem til farestien.

Virksomheden, der har til huse i Sunds, vil løbende præsentere en række produkter og løsninger til griseproducenter. Det sker blandt andet på virksomhedens hjemmeside bestfarm.dk.

Læs også