50-års jubilæum i landbrugets tjeneste

Jytte Kildegaard Poulsen kunne med indgangen til det nye år fejre 50-års jubilæum i landboforenings regi. Hun blev ansat som regnskabselev i Holbæks Amts Landboforening den 1. januar 1972 – og har i dag plads i Landbocentret i Sorø.

Efter endt læretid blev hun ansat som bogholder i Holbæks Amts Landboforening. Og Jytte Kildegaard Poulsen var ene bogholder frem til 2004, hvor en fusion gjorde at hun blev nødt til at ansætte en lønningsbogholder.

De efterfølgende fusioner gjorde, at Jytte Kildegaard Poulsen ansatte en del flere medarbejdere og hun får dermed personaleansvar for medarbejdere i administrationen.

Da man samlede alle landboforeningerne i huset i Sorø, fik hun også ansvaret for receptionen, som rummede fem medarbejdere. Hun fik samtidig også ansvaret for ejendommen og dermed også en pedel.

Jytte Kildegaard Poulsen har i alt været igennem fem fusioner i sin ansættelsestid, hvor hun har haft det overordnede ansvaret for regnskabet.

Igennem hele hendes ansættelse har Jytte Kildegaard Poulsen taget et meget stort ansvar for at få gjort arbejdet til alles og ikke mindst kundernes tilfredshed.

Hun yder en stor indsats og holder altid indgående aftaler og tidsfrister og sætter en ære i at tingene er i orden og kvaliteten er i top. Hendes arbejdskapacitet er stor, og hun har altid udvist stor loyalitet.

Læs også