Legat til Laurits

Tidligere kvægrådgiver Laurits Rasmussen fik på Fynsk Kvægs årsmøde tildelt det ærefulde H.B. Kochs Legat.

- At mælken nu er med til at øge inflationen, har ingen landmænd før oplevet, påpeger Laurits Rasmussen, som i over 40 år har rådgivet fynske kvægbrugere, og som næste år med er ansvarlig for kvægudstillingen på Det Fynske Dyrskue. For den store indsats fik han ved årsmødet i Fynsk Kvæg tildelt H.B. Kochs Legat. Arkivfoto

Hvert år uddeles H.B. Kochs Legat ved Fynsk Kvægs årsmøde til en person, som i særlig grad har gjort en indsats for fynsk kvægbrug. I år gik den ærefulde hæder til Laurits Rasmussen, der om nogen har bidraget til fremgang for de lokale kvægbrugere. Det har han gjort som rådgiver i over 40 år og yder stadig en indsats, nu som ansvarlig for kvægudstillingen på Det Fynske Dyrskue.

Rådgivningen startede med base i Nordfyns Landboforening i Næsbyhoved-Broby som færdiguddannet agronom i 1979, og siden fra rådgivningscentret i Vissenbjerg frem til 1. februar 2020, hvor han valgte at gå på pension.

- Det har været en enorm spændende tid, både for kvægbruget og indenfor rådgivningen, der har rykket voldsomt i hele perioden, fremhæver legatmodtageren og nævner ikke mindst hele it-udviklingen og dermed muligheden for at registrere alt om køerne og bedrifterne.

- Vi har en kvægdatabase, som nærmest er mere indholdsrig som personregistreringen. Det er helt unikt, på den måde at have et nøje, dagligt overblik blandt andet med DMS-registreringen.

Superafgift som tilgift

Laurits Rasmussen fryder sig over at følge den fortsatte udvikling, og tilmed med de rekordhøje priser, som kvægbrugerne får for tiden for både mælk og oksekød.

- Da jeg stoppede, var prisen 2,80 kroner for et kg mælk, og i 2009 var den nede på 1,90. At mælken nu er med til at øge inflationen, har ingen landmænd før oplevet, konstaterer han og glæder sig over, at kvægbruget netop nu har chancen for at få afviklet dum gæld, der ellers har låst mange på hænder og fødder.

Gennem de over 40 år har han oplevet mange op- og nedture for kvægbruget. I over 30 år bøvlede både kvægbrugerne og rådgiverne med mælkekvoterne.

- Det var hæmmende for strukturudviklingen, selv om den senere kvotebørs satte skub i omdelingen af mælkeproduktionen. Men der var fortsat toldning ved køb af kvoter, hvis en nabogård blev opkøbt. Efter vi som rådgivere har regnet på sådanne sager, kom vi ofte med den konklusion, at det økonomisk ikke ville være rentabelt. Alligevel købte de fleste alligevel, og tilmed med en superafgift i tilgift.

Stop inden corona

Laurits Rasmussen ser tilbage på de mange spændende og gode mennesker, han har mødt og fulgt gennem sit arbejde, først i Nordfyns Landboforenings kvægbrugsafdeling, siden i det nordvestfynske samarbejde, i Centrovice, Syddansk Kvæg og til sidst i Kvægrådgivningen Danmark.

Hans beslutning om at stoppe skete kort forinden coronaens indtog. I bakspejlet glæder han sig over, at han dermed slap for at arbejde hjemme og alle skærmmøderne.

- Jeg har altid været godt tilfreds med min base på kontoret. Især i de seneste år blev tiden brugt på papirarbejde, kvægnøglen og støtteordninger. Tidligere var mere rådgivning ude i bedrifterne med 1-dags foderkontrol, foderplaner og bidragsregnskaber, siger Laurits Rasmussen.

- Ikke for meget lim

Som nævnt har den forhenværende kvægrådgiver ikke helt sluppet tilknytningen til de fynske kvægbrugere. Han har således fortsat jobbet som ansvarlig for kvægudstillingen på dyrskuet i Odense.

- I hvert fald næste år med, nævner Laurits Rasmussen, der lige siden han kom til Fyn, har haft en tjans på dyrskuet.

I 1980 startede han som billetsælger, hvor der så var en masse tid til at kigge på kvæget. Året efter blev han forfremmet til at sætte krydsmærkerne med numre på køerne.

- Men ikke for meget lim på, lød formaningen fra de fleste kvægudstillere, husker han tydeligt. Siden kom han i mesterlære, først hos Jørn Gylling og siden Per Einshøj, inden han selv blev ansvarlig for kvægudstillingen fra 2017.

Laurits Rasmussen

● 67 år - opvokset i en børneflok på fire på et familielandbrug i Testrup ved Aarhus - med røde køer samt grise

● Student i 1974, og efter et år som soldat startede han på agronomuddannelsen på Landbohøjskolen

● I 1979 ansat på kvægbrugsafdelingen hos Nordfyns Landboforening

● 1. februar 2020 på pension fra Kvægrådgivningen Danmark hos Velas i Vissenbjerg

● Siden 2017 ansvarlig for kvægudstillingen på Det Fynske Dyrskue

● Boet i Sanderum siden 1985, gift med Sonja Larsen, som er revisor. Tre voksne børn og fire børnebørn

● Spiller golf på 20. år, dyrker fitness ugentligt og er medlem af Sanderum Motion

Læs også