Generationsskifte en realitet: Ny direktør i DanHatch Denmark

Jacob Børresen Jensen er blevet udnævnt som direktør i DanHatch Denmark, DanBroiler og DanHatch Special med virkning fra den 1. februar 2024. Det sker som et led i et generationsskifte, idet den nuværende direktør i DanHatch Denmark og koncernsalgsdirektør i DanHatch Group, Søren Villumsen, fratræder medio januar.

Jacob Børresen Jensen kommer fra en stilling som Senior Manager i konsulentvirksomheden Keepers. Han er i forvejen et kendt ansigt i DanHatch, hvor han var ansat fra 2012 til 2022, først som Business Controller og senere som Business Development Manager og produktionschef. Derfor har Jacob et indgående kendskab til alt fra værdikæden i DanHatchs produktion til budgettering og økonomi. Samtidig har han mange års erfaring som leder og sparringspartner for mellemledere, hvorfor han besidder solide ledelsesmæssige kompetencer.

Jacob er uddannet Cand. Merc. i økonomistyring og informatik ved Aalborg Universitet. Privat bor han i Aalborg med sin kæreste og deres to drenge.

- Mine 10 år i DanHatch har i høj grad været med til at forme mig både fagligt og personligt. Det er derfor med stor ydmyghed og ære, at jeg nu har fået mulighed for at vende tilbage. Jeg kommer med fornyet energi og et kommercielt drive, og jeg ser frem til at sætte den fremtidige retning for DanHatch Denmark i samarbejde med kolleger, medarbejdere og bestyrelse, siger Jacob Børresen Jensen.

DanHatch ser ligeledes frem til at byde Jacob Børresen Jensen velkommen tilbage og til det fremtidige samarbejde.

Samtidig vil DanHatch gerne takke Søren Villumsen for den store indsats gennem hans år i virksomheden, hvor han både har været med til at drive DanHatch Denmark fremad og som en del af koncernledelsen forme koncernen. Især i udviklingen af den kommercielle del af forretningen har Søren spillet en betydningsfuld rolle, ligesom hans værdsatte evner til at tale med mennesker og danne relationer har betydet, at han har haft en stor berøringsflade både internt i DanHatch og eksternt med leverandører og samarbejdspartnere.

Læs også