BM Silo nomineret til hæderspris

Nonprofit videns-, netværks-, og formidlingshuset Cabi har siden 1999 hyldet virksomheder, der gør en særlig indsats for, at udsatte kan få en chance på arbejdsmarkedet gennem CSR People Prize. Det kan være virksomheder, der ansætter mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, fastholder ansatte, som risikerer at miste jobbet, eller som forebygger nedslidning, stress eller mistrivsel.

I juryen bag prisen er en række folk fra det danske erhvervsliv og forskningsverden. De har nu valgt ni nominererede, hvoraf BM Silo er en af de udvalgte.

BM Silo producerer og eksporterer siloer, og var tidligere nomineret til CSR People Prize i 2015 for virksomhedens store indsats for at indsluse ledige fra kanten af arbejdsmarkedet. Alle virksomhedens tekniske design-elever er voksenelever under revalidering, som har fysiske eller psykiske udfordringer og lange sygemeldinger bag sig. Virksomheden i Tvis tager desuden mange unge i lære som klejnsmede, som har boglige, sociale eller psykiske vanskeligheder. Med mentorhjælp, sidemandsoplæring og lektiehjælp fra ansatte hos BM Silo lykkes det at føre de unge til svendeprøve.

Bag nomineringen fremhæver juryen styrken i, at BM Silo tænker medarbejdere ind ved blandt andet at lade dem eksperimentere med automatisering i en lavsæson og dermed sikre forankring og opkvalificering gennem nye tiltag. Juryen bemærker desuden, at BM Silo har en mangesidet social indsats, som er dybt forankret i virksomheden med et bredt felt af CSR dedikerede ansatte. Ansvaret for erhvervsuddannede er stort, og BM Silo uddanner løbende lærlinge. Endelig har virksomheden et stort fokus på at undgå nedslidning og sygefravær, og medarbejdere er f.eks på et fælles ergonomi-kursus.

Læs også