Fortsat vækst i præcisionsbrug

Andelen af landbrug, der bruger præcisionsteknologi, steg fra 32 procent i 2020 til 36 procent i 2021. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

- Væksten skyldes blandt andet sektionsstyring af marksprøjter mv., som steg fra 20 procent til 23 procent, måske som følge af senere års lovgivning om brug af sprøjtemidler, skriver Danmarks Statistik på sin hjemmeside.

24 procent af bedrifterne bruger RTK-GPS til mere præcis kørsel af traktor eller mejetærsker, 9 procent anvender software til planlægning af varieret kvælstofbehov, og 7 procent anvender fotos fra satellitter eller droner – en stigning fra 4 procent i 2020. Endelig bruger 2 procent afgrødesensorer på traktorer og udstyr til måling af kvælstofbehov m.m.

Landbrug med præcisionsteknologi, dyrkede 73 procent af landbrugsarealet i 2021 mod 68 procent i 2020.

Deres areal var i gennemsnit 172 hektar mod 84 hektar blandt alle landbrug i 2021, og det er således især de store landbrug, som har taget præcisionsteknologi til sig.

55 procent af landmænd under 40 år bruger præcisionsteknologi mod 36 procent af alle landmænd.

 

Læs også