Minimumsgræsningstryk sættes ned

Fra nytåret nedsættes kravet til minimumsgræsningstrykket til 0,3 storkreaturer/ha på plejegræsordningen, hvilket giver mulighed for mere ekstensiv afgræsning af plejegræsarealer. Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

Det nye minimumsgræsningstryk gælder for arealer, hvor man i fællesskemaet har valgt forpligtigelse til fast græsningstryk i perioden 1. juni – 31. august. Det nye minimumsgræsningstryk kommer til at gælde for alle nye og eksisterende tilsagn fra tilsagnsåret, der begyndte 1. september 2021. Det vil sige, at man første gang skal overholde det nye minimumsgræsningstryk i juni – august 2022.

Ifølge styrelsen, så gælder det nye minimumsgræsningstryk også, selv om man tidligere har fået en afgørelse om et andet fast græsningstryk.

Man må gerne have et højere græsningstryk end 0,3 storkreaturer pr. ha på arealet, når blot der ikke overgræsses, så plantedækket bliver ødelagt.

Læs mere om pleje af græs- og naturarealer på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

 

 

Læs også