Ny salgschef i SPF-Danmark

Lars Bruun Andresen tiltræder 1. maj 2022 stillingen som salgschef i SPF-Danmark, og vender dermed tilbage til den arbejdsplads, hvor han indledte sin 12-årige karriere indenfor smågriseomsætning.

På det danske marked bliver Lars Bruun Andresens primære opgave hos SPF-Danmark at sikre etableringen af griseringsaftaler mellem sælgere og købere af smågrise og tilhørende SPF-transport.

På eksportområdet skal Lars Bruun Andresen lede og udvikle livestock-strategien i forhold til Danish Crowns slagterier i Tyskland og Polen, hvor fremtiden byder på en partnerskabs- og kontraktstrategi fra smågriseproducenten, udenlandske samarbejdspartnere og Danish Crowns slagterier.

De seneste år har Lars været ansat i tyske omsætter-virksomheder.

- SPF-Danmark ser frem til, at Lars Bruun Andresen skal varetage indkøbs- og salgsansvaret for den samlede omsætning og transport af cirka 9 millioner smågrise. Hans indgående markedskendskab i både det danske, tyske og øvrige europæiske marked udgør et godt fundament for SPF-Danmarks fremtidige ambitioner, siger administrerende direktør hos SPF-Danmark, Jens Kongensholm.

Lars Bruun Andresen er 42 år og bosiddende mellem Felsted og Bovrup med sin kone og tre børn.

Vækst i Lemkens årsresultat

Med en vækst på 28,00% siden sidste regnskab viser Lemken Skandinavien ApS et positivt resultat på 260.705 kroner. Regnskabet viser en samlet egenkapital på 548.276 kroner, hvilket er en stigning i forhold til sidste års regnskab, hvor egenkapitalen lå på 287.571 kroner.

Regnskabet viser en afkastningsgrad på 23,16 procent.

Firmaet er ledet af Eppo Anthony van der Ley og Geoffery Dirk Weisner.

Bundlinjen står stille i Midtfjord Agro

Midtfjord Agro ApS leverer et resultat for 2021 på 598.766 kroner. Resultatet for 2020 var 607.796 kroner.

Regnskabet viser en samlet egenkapital på 3,95 millioner kroner og en forrentning af egenkapitalen på 20 procent.

I spidsen for firmaet står Casper Larsen.

Landsforenings bundlinje vokser

Landsforeningen af Danske Svineproducenter leverer et regnskab, der viser en omsætning på 6,32 millioner kroner og et resultat på 2,28 millioner kroner. Det er en vækst på 14 procent siden sidste års regnskab, hvor resultatet var 2 millioner kroner.

Regnskabet viser en samlet egenkapital på 14,8 millioner kroner og en dækningsgrad (udtryk for, hvor stor en del af virksomhedens omsætning der er til at dække de faste omkostninger) på 66,82 procent.

Skal rådgive EU-Kommissionen

Chefforsker Frank Oudshoorn, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, er valgt til næstformand for den permanente ekspertgruppe, Egtop, der rådgiver EU-kommissionen om tekniske aspekter af økologi.

Ekspertgruppen består af 12 medlemmer, som behandler forslag fra medlemslandene om tilføjelser eller justeringer i de tilladte hjælpestoffer i den økologiske produktion. Det omfatter blandt andet basisstoffer, gødningsstoffer, jordforbedringsmidler og mineralske fodermidler.

Når et medlemsland indsender et forslag, foretager Egtop en videnskabelig evaluering med bistand fra særlige eksperter på det pågældende område, og rådgiver i en rapport EU-kommissionen i forhold til at godkende eller afvise forslaget.

Frank Oudshoorn er valgt for en fireårig periode.

Læs også