Nyt ansigt i Danish Agros bestyrelse

På Danish Agros generalforsamling den 3. marts blev der valgt et nyt medlem til Danish Agros bestyrelse.

Gårdejer Niels Jørgen Bønløkke, Brabrand, modtog ikke genvalg, og i hans sted blev gårdejer Christian Pries Andersen, Odder, valgt som repræsentant for region Midtjylland i Danish Agros bestyrelse.

Ved siden af sit hverv som landmand er Christian Pries Andersen også bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Odder-Skanderborg.

Bestyrelsesmedlemmerne Søren Smalbro, region Nordjylland, og Søren Dyssemark, region Fyn, var også på valg, og de blev begge genvalgt.

Danish Agros bestyrelse udgøres således af følgende medlemmer: Jørgen H. Mikkelsen, Hans Bonde Hansen, Søren Dyssemark Knudsen, Hans Damgaard, Christian Pries Andersen, Søren Steen Smalbro og de to eksterne bestyrelsesmedlemmer Karen Hækkerup og Anne Kathrine Steenbjerge samt medarbejderrepræsentant Jens Erik Kyed.

Jørgen H. Mikkelsen blev genvalgt som bestyrelsesformand. Hans Bonde Hansen og Hans Damgaard blev ligeledes genvalgt som næstformænd.

Læs også