Noter Nord uge 12-2022

Danske Landbrugsskoler samler ind i fællesskab til Ukraine

På skolerne i foreningen af Danske Landbrugsskoler mærker de, at  Ruslands invasion af Ukraine på kort tid har fået store konsekvenser for mange menneske

- Vi mærker dette på vores elever og de mange landmænd, der er i skolernes netværk. De fleste er kollega med eller kender én som er påvirket personligt. Vi kan som skoler medvirke til at gøre en lille forskel med denne indsamling, som vi håber mange har lyst til at støtte, lyder det i en pressemeddelelse.

Gennem et samarbejde med Røde Kors tænker foreningen af Danske Landbrugsskoler, at hjælpen kan gives direkte, og at de vigtigste behov vil blive imødekommet for der behøver hjælpen mest.

- Målet er mindst 100.000 kr. og mere vil bare være endnu bedre, fastslår foreningen.

 

Arla udbetaler 207 millioner euro til ejere

Arlas repræsentantskab har godkendt bestyrelsens forslag om at udbetale 1,62 eurocent pr. kg mælk i efterbetaling til andelshaverne, svarende til i alt 207 millioner euro inklusiv renter af individuel konsolidering.

I en kommentar til godkendelsen af forslaget udtaler formand Jan Toft Nørgaard:

- Som et andelsselskab er vi glade for at kunne støtte vores landmænd i disse tider, hvor de er udfordrede af prisstigninger og den generelle inflation, ved at tage udgangspunkt i vores nye konsolideringspolitik om at returnere en større del af årets resultat til landmændene og give os mulighed for at udvikle og fremtidssikre vores gårde.

Efterbetalingen udbetales til landmændene i marts.

 

245 millioner kroner til kvægproducenter

Det er en god sum penge, der er udbetalt til de danske kvægproducenter, der har tilmeldt sig slagtepræmieordningen. I alt skal 245 millioner kroner udbetales, og det er langt størstedelen af beløbet allerede, oplyser Landbrugsstyrelsen.

- I løbet af få dage har vi udbetalt slagtepræmien til næsten alle kvægproducenter. Det er takket være vores automatisering, at vi kan udbetale så hurtigt. På stående fod har vi udbetalt over 213.779.907 millioner kroner. Det betyder at over 96 procent af ansøgerne har fået deres slagtepræmie udbetalt, siger enhedschef Jesper Loldrup

De kvægproducenter, der har søgt om slagtepræmie og sendt mindst fem kvier, tyre eller stude til slagtning i 2021, får udbetalt en slagtepræmie på 1.076 kroner pr. dyr. Sidste år blev der slagtet cirka 227.000 kvier, tyre eller stude.

Formålet med slagtepræmien er at sikre økonomisk bæredygtighed i slagtekvægssektoren i Danmark og at undgå lange transporter til udlandet. Det er kun landbrugere, der slagter dyr, som kan få del i slagtepræmierne.

Landbrugere kan tilmelde sig slagtepræmie for 2022 i Landbrugsstyrelsens fællesskema. Fristen er den 17. maj.

 

EU godkender det metanreducerende foderadditiv Bovaer

EU-Kommissionen har godkendt, at foderadditivet Bovaer, der produceres af DSM, må sælges i EU-landene.

Efter optagelse af produktet i EU-registret er det første gang, et fodertilsætningsstof, der er godkendt i EU til metanreduktion, kan markedsføres. Dette markerer en væsentlig milepæl for DSM og for hele mejerisektoren. Det skriver DSM i en pressemeddelelse.

Enterisk metan fra malkekøer er ansvarlig for op til 60 procent af de globale drivhusgasemissioner fra mælkeproduktion. Foderadditivet Bovaer fra DSM reducerer konsekvent disse metanemissioner med omkring 30 procent.

EU-markedsgodkendelsen repræsenterer derfor et banebrydende skridt mod mere bæredygtig mælkeproduktion, der giver landmænd, mejeriselskaber og detailhandlere et pålideligt og sikkert produkt med dokumenteret effektivitet, som vil sænke mejeriernes CO2-fodaftryk væsentligt. Og i sidste ende giver det forbrugeren mulighed for at købe bæredygtige mejeriprodukter, fastslår DSM.

 

Madlejrskole når milepæl

10.000 børn er siden 2014 blevet klogere på mad og sundhed. Det oplyser Arla Fonden i en pressemeddelelse.

Det er Arla Fonden, der står bag MADlejren på Helnæs på Sydfyn og i Højer i Sønderjylland. På begge madlejrskoler laver børnene al deres mad selv i den uge, de er på besøg. Direktør Sanne Vinther er begejstret og stolt over milepælen.

- Det er fantastisk, at vi har fået 10.000 børn og unge til at dykke ned i madvarer og råvarer, og at de har oplevet det dejlige i at lave mad. De her børn er jo taget hjem til deres familier, hvor de har givet deres viden og lyst til madlavning videre til både forældre og søskende. Så det er jo faktisk 10.000 familier, der er blevet påvirket gennem de sidste syv år, siger hun.

Sanne Vinther har gennem årene tilbragt rigtig meget tid i køkkenet med de unge på MADlejr, og uge efter uge har hun set børnene ændre holdning til køkkenet og maden.

- Mange danske børn ved ikke, hvordan man finder rundt i et køkken og har et meget lavt kendskab til råvarer. Men der sker noget med deres tankesæt, når de kommer på MADlejr. De bliver pludselig madmodige og nysgerrige og kan godt spise broccoli eller fisk, når de har været med til at lave det selv, siger Sanne Vinther.

 

Økologer må alligevel ikke anvende blåkvæg

Landbrugsstyrelsen har igennem en årrække håndhævet, at det i økologisk produktion ikke er muligt at omlægge en produktion med ren blåkvæg eller dyr med 50 procent blåkvæg eller mere. Og på Landbrugsstyrelsens hjemmeside præciserer de, at deres praksis og regelforståelse stadig er den samme som hidtil vedrørende brug af blåkvæg i økologien.

Landbrugsstyrelsens praksis har været forklaret med et eksempel i vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, som er Landbrugsstyrelsens samlede vejledning om de regler, der følger af økologiforordningen samt økologiloven og bekendtgørelsen om økologisk jordbrugsproduktion.

I vejledningen for 2022 er eksemplet, der tidligere fremgik af vejledningen udgået.

- Landbrugsstyrelsen vil i den forbindelse gerne præcisere, at vores praksis og regelforståelse stadig er den samme som hidtil vedrørende brug af blåkvæg i økologien. Eksemplet vil derfor blive genindsat i den reviderede vejledning, som udkommer i marts 2022, oplyser de.

Landbrugsstyrelsen ønsker dog at tage den hidtidige faglige vurdering op til overvejelse. Styrelsen vil derfor bestille et forskningsbidrag hos Århus Universitet for at tilvejebringe et opdateret fagligt grundlag til at vurdere, om brug af Blåkvæg stadig er uforeneligt med økologisk produktion.

Læs også