Noter Nord uge 25-2022

Styrelse ser fortsat meget lav risiko for ASF i Danmark

Der er forsat meget lav risiko for, at afrikansk svinepest (ASF) vil nå de danske grisebestande, selvom ASF er blevet konstateret på en besætning i Vesttyskland. Det skriver Fødevarestyrelsen i sin seneste trusselsvurdering.

I slutningen af maj blev der konstateret ASF på en lille besætning med udegående grise i Landkreis Emmendingen, seks kilometer fra den fransk-tyske landegrænse og cirka 500 kilometer fra det nærmeste ASF-vildsvin, der tidligere er fundet i Sachsen-regionen i det østlige Tyskland. Der er ikke tidligere påvist ASF i den vestlige del af Tyskland. 

Selvom Fødevarestyrelsen fastholder sin trusselsvurdering som værende meget lav, minder man alligevel om følgende regler, der skal forhindre overførsel af smitte:

  • Transportmidler, der har transporteret grise i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af grise.

  • Grise må ikke fodres med madaffald.

Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen, at man venter 48 timer, før man kommer i danske besætninger, efter at man har været i kontakt med landbrugsdyr i udlandet for at udelukke, at man medbringer dyresygdomme til Danmark.

Verdensbanken lover støtte til øget fødevareproduktion

For at undgå global massesult og hungersnød annoncerer Verdensbanken nu, at den vil øremærke yderligere 12 milliarder dollar, svarende til 85 milliarder kroner til at øge fødevareproduktionen.

Det skriver The Guardian.

- Lande bør gøre en fælles indsats for at øge forsyningen af energi og gødning, hjælp landmænd med at øge beplantningen og afgrødeudbyttet og fjerne politikker, der blokerer for eksport og import, omdirigere fødevarer til biobrændstof eller tilskynder til unødvendig opbevaring, siger Verdensbankens præsident David Malpass, ifølge The Guardian.

Den nye finansiering skal foruden at øge fødevareproduktionen også øge gødningsproduktionen, lette handel med varer og støtte sårbare producenter. Verdensbanken annoncerede tidligere 18,7 milliarder dollar (132 milliarder kroner) i finansiering til projekter knyttet til fødevare- og ernærings-sikkerhedsspørgsmål i Afrika og Mellemøsten, Østeuropa og Centralasien og Sydasien.

Med den nye pose penge er den samlede sum til projekter over de næste 15 måneder på 30 milliarder dollar svarende til 212 milliarder kroner.

Stagnering i dansk svineproduktion

Landsgennemsnittet for produktivitet i produktionen af svin i 2021 er netop blevet udgivet, og de viser stort set stagnation i forhold til tallene for 2020 samtidig med, at dødeligheden for både pattegrise, smågrise, slagtegrise og søer er steget.

Direktør i Landbrug & Fødevarer, Sektor for gris, Christian Fink Hansen, kalder tallene for »ikke tilfredsstillende«.

- Det siger sig selv, at vi ikke er tilfredse med, at vi ikke har forbedret produktiviteten mere i forhold til 2020. Vi har løbende brugt betydelige ressourcer på forskning og udvikling for at øge antallet af fravænnede grise pr. årsso, siger Christian Fink Hansen.

For at rette op på udviklingen er der ifølge sektordirektøren brug for, at resultater fra forskning og innovation i højere grad kommer ud at leve på bedrifterne. Det skal ske ved at opstille konkrete mål på udvalgte områder, som man ved skaber bedre dyrevelfærd.

Man kan frit udveksle frø til ikke-kommercielt brug

Man kan frit handle med og udveksle frø, når det er til ikke-kommercielt brug.

Der er som udgangspunkt tale om ikke-kommercielt brug, hvis slutbrugeren er privat, altså ikke en virksomhed, eller brugen af frøene ikke er til erhvervsmæssig produktion. Frøsalg og udveksling af for eksempel grøntsagsfrø til privatpersoner er dermed ikke omfattet af reglerne, og der er således ikke krav om sortslisteoptagelse eller certificering.

Hvis man deler frø, skal man dog også være opmærksom på, at man ikke kommer til at bidrage til at udbrede uønskede plantesygdomme og skadedyr.

Vær opmærksom på, at hvis man som privatperson køber en plante eller et planteprodukt, herunder frø, i lande uden for EU, skal man sikre sig et officielt plantesundhedscertifikat fra afsenderlandet. Der vil ellers være tale om en ulovlig indførsel. Der er ingen bagatelgrænse eller undtagelser i forhold til at have for eksempel lidt frø i bagagen eller et æble i tasken. Det gælder også, hvis man har købt planter eller frø i lande uden for EU via internet.

Nyt pionercenter skal bane vejen for grøn omstilling i landbruget

Fem af Danmarks største fonde, Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden og Villum Fonden, er gået sammen om finansieringen af et nyt forskningscenter, der har grøn omstilling af landbruget som hovedfokus.

Det nye center, Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures – eller i folkemunde Land-Craft – har fået bevilgiet i alt op til 240 millioner kroner.

- Den grønne omstilling af landbruget kræver betydelige reduktioner af miljø- og klimabelastningen, men skal på samme tid også sikre mad til flere mennesker. Dette kan kun lykkes, hvis vi bedre forstår de processer, der betinger udledninger, og hvordan de spiller sammen i en landskabsmæssig sammenhæng, siger institutleder Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, som sammen med Institut for Biologi også ved Aarhus Universitet vil være en del af det nye center sammen med institutter ved Københavns Universitet.

 

Læs også