Adm. direktør fylder 60

Peter Cederfeld, Assens, administrerende direktør i Realdania By & Byg, fylder 60 år den 22. maj.

Med en livslang interesse for dansk bygningskultur, byggeri og bæredygtighed og samtidig med erhvervsmæssig erfaring og tyngde inden for finansiering og forretning har Peter Cederfeld siden 2003 været drivkraften bag Realdania By & Byg.

Selskabet, der er et helejet datterselskab af Realdania, har udviklet sig til i dag at rumme fire arealudviklingsselskaber, som er etableret i samarbejde med fire kommuner, en lang række eksperimenterende eksempelbyggerier med fokus på blandt andet nedbringelse af CO2 og sundt indeklima samt en unik portefølje af mere end 50 historiske ejendomme. Ejendommene ligger spredt over hele Danmark og fortæller om udviklingen i dansk bygningskultur gennem 500 år. 

Den historiske portefølje af ejendomme besøges årligt af 20.000 gæster og har fået international opmærksomhed som et eksempel på en bæredygtig filantropisk investeringsmodel. Nøglen hertil er blandt andet Peter Cederfelds vedholdende indsats for at sikre ejendommene for fremtidige generationer ved at bruge dem til nutidige aktiviteter.

Peter Cederfeld har gennem årene varetaget mange ledelsesposter og tillidshverv, heraf mange som formand. Aktuelt tæller tillidsposterne blandt andet Byggeriets Samfundsansvar, Syddansk Universitet, Patriotisk Selskab og Fynske Bank. 

Landbruget Brahesborg, der nu er overdraget til sønnen Christian, var det første i Danmark, der blev ISO- og miljøcertificeret.

Fødselsdagen fejres hjemme med de nærmeste. 

Læs også