Biomasseleverandører etablerer sig som forening

Ny forening vil arbejde for fair afregning til landmænd, der leverer biomasse til biogasanlæg.

Endnu en forening har set dagens lys i dansk landbrug. Fremover vil landbrugets biomasseleverandører nemlig være organiseret i foreningsform, som driver aktiviteterne fra Sammenslutningen af Landbrugets Biomasseleverandører videre.

- Vi har fået mange henvendelser om, at vores sag skal repræsenteres så stærkt som muligt, og at vi skal favne bredt, og derfor valgte vi at stifte en forening, fortæller Erling Christensen, der blev foreningens første formand efter konstituering i bestyrelsen, der også tæller Martin Lambert Pedersen, Peter Høj og Kristian Korneliussen.

Bestyrelsen har mulighed for at supplere sig med op til to ekstra medlemmer, og her indtræder Danske Halmleverandørers formand, Erik Engholm Poulsen, på den ene af disse pladser.

Ambitionen for den nye forening, som repræsenterer 1000 landmænd, der leverer til biogasanlæg, er, at der skal arbejdes for en fair afregning og anerkendelse, både for nuværende leverandører og nye kommende anlæg.

- Vores motto er: danske penge i danske lommer. Støtten skal gå til de mange, og vi skal have danske bæredygtige råvarer i danske biogasanlæg, siger Erling Christensen, som ser det som afgørende vigtigt, at landbruget selv tager teten på biomasseområdet. Både på den korte og den lange bane.

Landbrug & Fødevarers viceformand Thor Gunnar Kofoed hilser den nye forening velkommen.

- Det er vigtigt, at biomasseleverandørerne organiserer sig, og får deres interesser som leverandør varetaget. Vores biomasser får uden tvivl en større værdi i fremtiden, siger han.

Læs også