Generationsskifte i IT-rådgivningsselskab

Direktør i Jysk IT, Billund, Peter Tomsen, overlader fra 1. januar ledelsen af virksomheden til Simon Husballe, der i dag er chef for forretningsdelen af virksomheden.

 Jysk IT leverer IT-drift og -udstyr til en række brancher over det meste af Danmark, primært landbrug, landbrugsrådgivninger, maskinstationer, dyrlæger og tandlæger.

Simon Husballe er 29 år og udlært i Jysk IT i 2010. Efter en professionsbachelor i international handel og markedsføring fik han i 2017 en mere forretningsorienteret rolle.

Peter Tomsen vil fortsat bidrage med erfaringer og kompetence som Advisory Board samtidig med, at han servicerer sine bestående kunder. Han fortsætter også arbejdet omkring opstart af nye kunder.

Den øvrige ledelse består af Jess Juul Ellegaard (landbrug og erhverv), Jesper Smedegaard Pedersen (dyrlæger, erhverv med servere og landbrugsrådgivninger og Anton Broch (tandlæger).

Virksomheden i Billund har i dag 50 ansatte og omsætter omkring 45-50 millioner kroner.

Læs også