Styrelsen holder webinar

På grund af Covid-19 holder Landbrugsstyrelsen et landbrugswebinar istedet for et fysisk møde.

Landbrugswebinaret finder sted om morgenen og formiddagen den 21. januar og handler om ansøgningsrunden 2021 med særlig fokus på ændringer i regler og Tast selv-service.

De overordnede emner på webinaret handler om nyt om grundbetaling samt økologisk arealtilskud og pleje af græs, nyt om efterafgrøder og andre klimatiltag samt tiltag for ansøgningsrunden 2021.

Landbrugswebinaret er gratis og åbent for alle, der har lyst til at deltage. Man kan tilmelde sig via Landbrugsstyrelsens hjemmeside i starten af januar 2021.

Læs også