Hør om vanddesinfektionsudstyr hos Big Dutchman

En såkaldt ECA-generator fremstiller desinfektionsmidlet Neuthox med vand, salt og elektricitet. Desinfektionsmidlet dræber diverse bakterier i vandet, eksempelvis coli, salmonella og legionella.

Big Dutchman (Skandinavien) A/S er blevet landsdækkende forhandler af vanddesinfektionsudstyr fra firmaet Danish Clean Water A/S, DCW.

Udover forhandlingen skal Big Dutchman også stå for serviceringen af vanddesinfektionsudstyret fra DCW hos kunder over hele landet. Herved kan firmaets tætte kontakt til mange danske landmænd udnyttes endnu bedre.

Vanddesinfektionsudstyret fra DCW ses som et naturligt supplement til Big Dutchman’s velkendte produktprogram indenfor fodringsudstyr til grise, æglæggere og slagtekyllinger.

Udover i svinebesætninger og fjerkræbesætninger kan vanddesinfektionsudstyret også anvendes i kvægbesætninger.

Biofilm giver bakterievækst

Erfaringen viser, at bakteriefyldt vand ofte skyldes, at der dannes en biofilm på vandrørenes inderside, hvilket giver grobund for bakterievækst.

Denne biofilm kan bekæmpes effektivt ved tilsætning af desinfektionsvæsken Neuthox, som fremstilles i en såkaldt ECA-generator fra DCW.

Neuthox desinfektionsvæsken dræber desuden diverse bakterier i vandet, eksempelvis coli, salmonella og legionella. Tilsættes desinfektionsvæsken nye rørsystemer, forhindrer den helt, at der dannes en biofilm i disse.

Hos en smågriseproducent med en besætning på 1.100 søer er driftsomkostningerne opgjort til 10 øre pr. kubikmeter desinficeret vand. Tilbagebetalingstiden for anlægget blev her beregnet til cirka 14 måneder.

Læs også