Støtte for millioner

LandboNords MiljøRådgivning kan nu afsløre resultatet efter de to ansøgningsrunder Økologisk Investeringsstøtte 2023 og Miljø- og klimateknologi 2022. LandboNords kunder har fået tilsagn om støtte på tilsammen 17 millioner kroner.

Miljøkonsulent i LandboNord, Karoline Holst, er glad. Ud af de ansøgere hun har haft til støtteordningerne, har samtlige fået tilsagn om støtte. I kroner og øre drejer det sig om Økologisk Investeringsstøtte, hvor der er opnået tilsagn på i alt 5.260.045 kroner og i ordningen om Miljø- og klimateknologi er der opnået tilsagn på i alt 11.747.580 kroner.

- I øjeblikket er de første landmænd ved at foretage investeringerne i teknologier, der reducerer landbrugets ammoniak- og klimagasudledning, siger Karoline Holst.

Tilskud har gjort en forskel

En af de landmænd, som har fået glæde af tilskuddet, er griseproducent Ole Vingaard Olesen. Han har fået overdækket to gyllebeholdere. En overdækning hjælper til med at mindske ammoniaktab, hvilket forbedrer nærmiljøet omkring ejendommen.

- Vi bor på ejendommen, hvor de to gyllebeholdere er, og vi mærker virkelig forskellen fra før. I dag lugter her for eksempel meget mindre, end det gjorde tidligere, siger Ole Vingaard Olesen, som blev opmærksom på ansøgningsrunden igennem LandboNords gratis nyhedstjeneste TilskudsNyt.

- Vi havde hørt, at der snart ville blive åbnet for tilskud til miljøteknologi, så da den blev offentliggjort, var vi klar. Takket været Karolines hjælp har vi fået tilsagn om støtte, så begge beholdere nu er overdækket, tilføjer han.

Nye ansøgningsrunder på vej

Betingelsen for tilskud var, at Ole Vingaard Olesen skulle ansøge om tilskud til overdækning af minimum to gyllebeholdere for at nå vilkåret om en minimumsinvestering på 300.000 kroner. Ifølge Karoline Holst afholdt det mange fra at ansøge, da investeringerne blev for store for mindre landbrugsvirksomheder. Men det ser ud til at blive ændret nu.

- Fødevareministeren har lyttet til de mange ytringer omkring minimumskravet til investeringernes størrelse, og det bliver nu muligt at søge tilskud ud fra en minimumsinvestering på 100.000 kroner i overdækninger til gyllebeholdere. Der er hele 570 millioner i puljen, og listen over tilskudsberettigede teknologier er lang, siger Karoline Holst, der allerede nu er klar til at hjælpe interesserede ansøgere.

Den nye ansøgningsrunde starter 16. november 2023.

Læs også