Økologisk samdyrkning for mere bælgsæd

Med et nyt forsøg med samdyrkning vil Innovationscenter for Økologisk Jordbrug forsøge at sikre mere økologisk bælgsæd til konsum.

Det kendes allerede ved foderafgrøder – samdyrkning af afgrøder. Men nu skal et nyt forsøg under Innovationscenter for Økologisk Jordbrug vise, om samdyrkning også er vejen frem for at sikre mere økologisk bælgsæd til konsum.

Forsøget blev allerede forsøgt gennemført tidligere på året, hvor blandinger af udvalgte vårsorter af korn og ærter/hestebønner blev udsået, men hvor forsøget mislykkedes pga. tørke. Nu bliver et tilsvarende forsøg med vintersorter etableret. Der er valgt velsmagende sorter af vinterærter og -hestebønner, som er afprøvet og kan overvintre, skriver centeret i en artikel på sin hjemmeside.

I forsøget blandes de valgte sorter af vinterærter- og hestebønner med udvalgte sorter af vinterhvede og vinterrug.

Læs også