Studie: Økologi er mere miljøvenligt end konventionelt landbrug

En gennemgang af 77 studier viser, at økologi på mange parametre er bedre for sine omgivelser end konventionelt landbrug. Det skriver øko.nu med Innovationscenter for Økologisk Landbrug som kilde.

- Når det gælder klimaændringer, ozonnedbrydning, økotoksicitet og ressourceforbrug, har økologisk drift den laveste påvirkning, uanset om man beregner den pr. kg produkt eller pr. hektar. Der er også lavere forsuring, eutroficering, menneskelig toksicitet, vandforbrug og energibehov, men her er forskellene ikke statistisk sikre, skriver øko.nu.

Opgjort pr. kg færdigt produkt (som produceret enhed fra stalddøren – ikke i køledisken) havde økologiske systemer dog en højere miljøbelastning på områderne fotokemisk ozondannelse, partikler, ioniserende stråling og arealanvendelse.

Julie Cherono Henriksen, teamleder og chefkonsulent med speciale i LCA hos Icoel, siger til Økologisk Nu:

- Økologien står stærkere på grund af lavere input af pesticider, total gødning, antal dyr pr. hektar, højere kulstoflagring og sædskifter, der holder bedre på næringsstofferne. Dog er der undtagelser inden for de forskellige fødevaregrupper.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er forskelle på studierne. For eksempel er der i nogle af dem indregnet partikelforurening fra maskinproduktion, bygninger, o.lign., mens andre ikke har undersøgt dette, siger hun.

Bag undersøgelsen står italienske forskere med støtte fra EU-Kommissionen.

- Når det gælder klimaændringer, ozonnedbrydning, økotoksicitet og ressourceforbrug, har økologisk drift den laveste påvirkning

Læs også