70 millioner kroner til økologisk forskning og udvikling

Særpulje med 70 millioner kroner er øremærket til økologisk forskning og udvikling. Der er ansøgningsfrist 6. maj.

Har du en god idé til et økologiprojekt, er der god grund til at læse med her. I samarbejde med Center for Forskning i Økologisk Landbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) har Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) nu åbnet årets økologiske særpulje, hvori 70 millioner kroner er øremærket til økologisk forskning og udvikling.

Udviklingen af den økologiske sektor skal ske med henblik på at skabe et erhverv, der er bæredygtigt for både landbrugere og samfund, og imødekommer slutbrugerens og samfundets forventninger.

Det er tiende gang, at GUDP, i samarbejde med ICROFS, udbyder en økologisk særpulje.

Fokusområderne i økologipuljen er:

  • Cirkulær bioøkonomi
  • Klima og miljø
  • Biodiversitet
  • Sundhed og velfærd
  • Fremtidens økologiske forbrugere
  • Økologien som levevej

Der er ansøgningsfrist 6. maj 2024 kl. 12:00.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også