Fondsmidler er oplagte til at afklare fremtidig driftsform

Gør brug af fondsmidler til at få afklaret den økologiske bedrifts fremtidige driftsform.

Af Diana Boysen Poulsen, Økologikonsulent hos SLF/Syddansk Økologi

ØKOLOGI Fonden Økologisk Landbrug har i flere år bevilliget tilskud til at landbrugserhvervet har kunne afklare om økologi skulle være en ny driftsform for din ejendom.

Midlerne kommer ud at arbejde i form af et såkaldt tjek på en landbrugsejendom. Både konventionelle og økologer kan være modtager af et tjek.

 

Udviklingstjek til eksisterende økologer

Som økologisk producent er det altid oplagt at tænke i udvikling af bedriften, og efter et 2019 med faldende priser på salgsafgrøder og den nuværende Corona krise, så bør 2020 være året, hvor den økologiske bedrift gennemgås med udviklingsbrillerne på.

Ved et udviklingstjek, så ses der bl.a. på, om det er den rigtige produktion, der er på ejendommen, eller om der skal ske ændringer i eks. sædskifte eller den animalske produktion. På ejendommen kan der også stå ubrugte bygninger, hvor det er oplagt at etablere et planlager, kviehotel, hø tørringsanlæg eller noget helt fjerde.

Udviklingstjekket er oplagt hos økologer, som gerne vil udvise rettidig omhu, og som går med nogle tanker og idéer, der med den rigtige sparring kan blive mere konkret.

Du kan som økologisk producent booke et gratis udviklingstjek via Syddansk Økologi, www.sdø.dk.


Omlægningstjek til potentielle økologer

Efterspørgslen efter økologiske produkter er fortsat stigende, og det har den været siden 2003, hvor Danmarks Statistik første gang offentliggjorde tal fra detailsalget.

Derfor kan det være oplagt som konventionel producent at benytte sig af et omlægningstjek, hvor muligheder og evt. begrænsninger bliver belyst. Så den rigtige beslutning kan træffes.

Omlægningstjekket starter med en rundtur på bedriften, hvorefter sædskifteændringer, arrondering, gødningsforsyning, markedet, regler og tilskud gennemgås.

Er der også en animalsk produktion, bliver afgræsning, opstaldning, staldforhold og foder også gået i gennem.

Du kan booke et gratis omlægningstjek via Syddansk Økologi, www.sdø.dk. 

Læs også