Karen Hækkerup på Strandegård: Fremtiden er grøn

På et økologisk sommermøde ved Faxe fortalte direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, at vækst og velstand åbner op for flere grønne udspil.

Karen Hækkerup og Hans Erik Jørgensen ved sommermødet i økologisektionen under Landbrug & Fødevarer.

60 økologer var samlet på Strandegård ved Faxe til markvandring, politisk debat og faglige indlæg. Her kunne de blandt andre høre direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, fortælle, at den grønne dagsorden er kommet for at blive.
- Nogle af de værdier, der i dag er så tydelige i samfundet, er nogle af dem, I greb først, sagde Karen Hækkerup henvendt til de mange økologer, der var mødt op på Strandegård, der har været drevet økologisk siden 1999.  
Karen Hækkerup fortsatte: - Der kommer mange grønne udspil nu. Og det hænger, som jeg ser det, sammen med den velstand, vi har i dag.
- Det betyder noget, hvad vi spiser. Og her er økologerne på forkant med at imødekomme en efterspørgsel hos mange forbrugere. Samtidig har økologien et kæmpe eksportpotentiale, som vi skal forstå at udnytte maksimalt. 

Stort potentiale for økologi

Karen Hækkerup og formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion, Hans Erik Jørgensen, ser begge store muligheder i økologien. 
- I økologisektionen har vi en ambition om, at vi skal være nettoeksportører af økologi, så vi skal have vendt udviklingen og favne verden med dansk økologi. Derfor skal vi være verdensmestre i det økologiske håndværk, pointerede Hans Erik Jørgensen.
På vejen mod verdensmesterskabet i økologisk håndværk er faglig udvikling af den økologiske sektor helt centralt. 

Alternative gødningskilder

Særligt et emne optog de sjællandske økologer og konventionelle landmænd, der påtænker at lægge om til økologi: Nærrigsstofforsyningen. 
Tidligere hensigtserklæringer fra både Landbrug & Fødevarers Økologisektion og Økologisk Landsforening skaber bekymring blandt nuværende og kommende sjællandske økologer i et område, hvor der langt mellem husdyrene.  
- Hvem har besluttet, at brugen af konventionel husdyrgødning skal udfases, og hvornår bliver det lavet om igen? Disse spørgsmål stillede Ted Kallehave, der er konventionel planteavler fra Mern, men som overvejer at lægge om til økologi. 
Ole Olesen, økologisk planteavler og medlem af Økologisektionen hos Landbrug & Fødevarers bestyrelse, er meget optaget af næringsstofsituationen for økologiske planteavlere og fulgte op.
- Økologitoget er sat i gang. Vi skal passe på, at det ikke kører ud over skrænten. Der er ikke noget, der kan leve af ingenting, og derfor skal konventionel husdyrgødning først væk, den dag vi har fornuftige alternativer.
I erhvervet arbejder man på livet løs på at finde alternative gødningskilder og få gjort recirkulering af næringsstoffer mulig på forsvarlig vis i forhold til økologireglerne.
 

Læs også