Nye pensionsforhold for elever

1. april 2021 trådte nye pensionsregler i kraft for elever på gartneri-, land- og skovbrugsområdet. Pensionsbidrag øges og pensionsopsparing og forsikring deles i to særskilte indbetalinger.

De nye overenskomstregler og ændringerne af pensionsregler for elever på gartneri-, land- og skovbrugsområdet trådte i kraft den 1. april 2021.

Det betyder, at opsparing og forsikring for elever på 18-19 år med tre måneders anciennitet i uddannelsen, deles i to særskilte indbetalinger. Henholdsvis en pensionsopsparing på 7,65 procent (arbejdsgiverandel 5,10 procent og elevandel 2,55 procent) og en forsikringspakke for elever, som koster 29 kroner om måneden pr. elev.

Virksomhederne skal fra den 1. april indbetale på koderne 53040 for pensionsopsparingen og 96306 for forsikringspakken.

Hvis virksomhedens lønsystem ikke kan håndtere to forskellige koder for den samme elev, kan virksomheden selv indbetale via www.pension.dk/indbetal, såfremt virksomheden har en Nets-aftale.

For dem der er fyldt 20 år

For elever, der er fyldt 20 år, og som har tre måneders anciennitet i uddannelsen har PensionDanmark oprettet en ny kode til pensionsordningen. Den har skulle benyttes siden 1. april. Koden er 53041.

Fra den 1. september 2021 sættes bidraget for eleverne op til fuldt pensionsbidrag fra 7,65 procent til 12,99 procent. Virksomhedens andel bliver 8,66 procent, og eleven skal selv indbetale de resterende 4,33 procent.

Øvrige elever uændret

Regler for øvrige elever, herunder voksenelever, elever under 18 år, elever, som ikke har opnået tre måneders anciennitet i uddannelsen og udenlandske praktikanter, fortsætter uændret.

Læs også