Ny bekendtgørelse om økologisk investeringsstøtte

Frem til 4. juni 2021 har etablerede og nye økologer kunnet søge tilskud til teknologi, der kan øge produktiviteten på deres økologiske bedrift, under ordningen Økologisk investeringsstøtte 2021. 

Hvis du i forbindelse med generationsskifte eller omstrukturering opretter et nyt CVR-nummer på din bedrift og skal overdrage dit tilsagn eller projekt, har Landbrugsstyrelsen nu udstedt en ny bekendtgørelse, der giver mulighed for det.

De nye regler i forbindelse med overdragelse udstedes nu, og gælder for alle, der får tilsagn om tilskud. 

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside lbst.dk under nyheder.

Læs også

Forbereder fremstød: Vil trække EU-midler til Danmark
Vækstfonden bakker op om ny crowd-finansieringsplatform til landbruget
Prognose: Kødforbruget vil stige betydeligt frem til 2030
Socialkonsulent: Overvej at se bort fra indkomståret 2020
Har du betalt for meget i skat: Nu kan du klage over gamle ejendomsvurderinger