Færre kontanter for maskiner og arbejdsopgaver

Reglerne for afregning i kontanter er blevet skærpet.

Der er nye regler for kontant afregning. Foto: Colourbox

Reglerne for modtagelse af kontanter er blevet skærpet, og er således blevet nedsat fra 50.000 kroner til 20.000 kroner.

Erhvervsdrivende må derfor ikke modtage kontant betaling for udført arbejde/solgt maskine på mere end 20.000 kroner. Det oplyser VKST på deres hjemmeside.

Det er vigtigt at bemærke, at grænsen gælder, hvad enten man modtager betaling på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne. Det sidste betyder, at man altså ikke kan komme udenom forbuddet ved at dele en betaling op i flere rater.

Bankoverførsel

Overstiger handlen mere end de 19.999 kroner, skal man bede om at få overført beløbet ved en bankoverførsel, betale med dankort-transaktion eller lignende.

VKST anbefaler, at man sikrer, at alle ansatte på ejendommen, der i deres job kan modtage kontanter, er informeret om de nye regler.

Der er bødestraf ved overtrædelse svarende til 25 procent af beløbet over 19.999 kroner – dog mindst 10.000 kroner.

Læs også