LandboSyd fastholder omsætningen

Den sønderjyske rådgivningsvirksomhed fastholder omsætningen og øger egenkapitalen i 2021. Overskuddet efter skat faldt, men indtjeningen vil stige markant i 2022, fremgår det af budgettet.

Rådgivningsvirksomheden LandboSyd kom ud af 2021 med en omsætning på 84,5 mio. kroner og et resultat på 48.712 kroner efter skat. Det viser årsregnskabet, som er blevet godkendt af bestyrelsen i denne uge og præsenteres på generalforsamlingen tirsdag 1. marts på Gråsten Landbrugsskole.

Det fremgår, at egenkapitalen er blevet øget til 34,2 mio. kr., og at soliditetsgraden er steget fra 63,1 procent til 72,9 procent. Dermed fortsætter LandboSyd en positiv, stabil og solid udvikling i et marked, som er præget af stor konkurrence og store strukturforandringer.

I årets løb er ledelsesteamet i økonomirådgivningen kommet på plads, ligesom der er foretaget yderligere investeringer i digitalisering m.m. Odense kontoret udvikler sig som forventet som et stærkt supplerende filialkontor til adressen i Aabenraa.

- Vi investerer i fremtiden. Således har vi i 2021 taget endnu et ryk i at investere i digitalisering dvs. digital regnskabsproduktion, digitale automatiseringsprocesser m.m. Der er i 2021 investeret i den nødvendige rekruttering af dygtige vidensmedarbejdere. Det er altafgørende for en positiv udvikling i fremtiden og en del af vores strategiske rejse frem mod 2024, siger adm. direktør Sune Aagot Sckerl, LandboSyd.

Stabilitet i rådgivning

Resultatet blev lavere end budgetteret som følge af manglende omsætning og indtjening i den nye HR-forretning ALT-HR. Dette skyldes bl.a. nedlukning for praktikanter fra udlandet grundet corona, og det påvirker resultatet.

Dertil kom en relativt stor medarbejderomsætning i 2020 i økonomirådgivningen som resultatmæssigt smittede af ind i 2021. I 2021 blev der også investeret i at få det ledelsesmæssige setup i økonomirådgivningen helt på plads. Stabilitet i LandboSyds økonomirådgivning er vigtig, da netop økonomirådgivning udgør 63,6 procent af omsætningen i LandboSyds rådgivning.

LandboSyds datterselskab Hekto&Co ApS har leveret et resultat efter skat på 562.000 kroner, mens datterselskabet Fondsmæglerselskabet Agrocura A/S bidrager med et resultat efter skat på 101.000 kr.

Der er i 2022 budgetteret med en omsætning på 89,9 mio. kroner for moderselskabet og 107,3 mio. kroner for hele koncernen samt et overskud på 1,3 mio. kroner.

Stærkt funderet

Formand for LandboSyd, Henrik Jessen, konstaterer, at virksomheden er solid og økonomisk stærkt funderet med et godt afsæt til fremtiden:

- LandboSyd skal levere den bedste rådgivning til landmændene – til en konkurrencedygtig pris, og det er lykkedes. Vi har haft en forsinkelse ift. at nå de resultater, vi gerne så allerede i 2021, men vi tror fuldt og fast på vores strategi. 2021 var året, hvor vi etablerede Hekto&Co og trak os ud af LandboGruppen A/S. Den øvelse har kostet lidt på den lange bane men er også et strategisk skridt som på sigt bliver rigtig lønsomt,siger Henrik Jessen.

Læs også