Salg af landbrugsejendomme slår rekord

EDC Mæglerne i Videbæk har aldrig solgt flere landbrugsejendomme end i 2019. Således har ejendomsmæglerne solgt 89 landbrugsbedrifter i det seneste år, skriver Lokalavisen Lemvig.

- Der er en vedvarende optimisme i landbruget, og den har medført - og medfører stadig - en stigende efterspørgsel på køb af landbrugsejendomme, siger Jørgen Christensen, der er landbrugskonsulent hos EDC i Videbæk, til Lokalavisen Lemvig.

 

Effektive danske mælkeproducenter 

De danske mælkeproducenter er dygtige til at optimere både produktion, ydelse og mælkekvalitet og gode til at få det bedste ud af deres arbejdskraft. Det kompenserer for høje lønninger, viser tal fra IFCN ifølge landbrugsinfo.dk.

IFCN er et internationalt forskningsnetværk, der hvert år indsamler data fra en lang række lande i Europa og sammenligner mælkesektoren på tværs af grænser.

Her har de danske bedrifter de næsthøjeste gennemsnitlige lønomkostninger pr. time – kun overgået af Holland. Men de danske mælkeproducenter opnår samlet set nogle af de højeste afkast pr. arbejdstime, da en dansk bedrift producerer meget mælk pr. arbejdstime.

- Så selvom timelønnen er høj, er selve arbejdsomkostningerne generelt lave, sammenlignet med andre europæiske lande, når der ses på kr. pr. kg EKM. Arbejdsomkostningerne inkluderer aflønning af medarbejdere, men også fuld ejeraflønning. Det indikerer, at danske mælkeproducenter er meget effektive. Tallene viser også, at danske mælkeproducenter har investeret mere kapital i bedrifterne end gennemsnittet. Og her er en del investeringer foretaget, fordi lønninger er dyre, og arbejdstid derfor skal minimeres. En fransk landmand, der betaler det halve i løn, vil formentlig ikke prioritere at investere i arbejdsreducerende tiltag i samme grad, skriver Seges, der dog også peger på, at en dygtig medarbejder kan give en ekstra gevinst .

 

Undgå unødvendig skat af udbytter

Investerer du frie midler i investeringsfonde her i begyndelsen af året, køber du også udbyttet fra sidste år med. Det koster unødvendig skat, ekstra omkostninger og besvær, skriver Finanshuset i Fredensborg.

- Realisationsbeskattede investeringsfonde udlodder udbytte mindst én gang om året. Ifølge skattereglerne skal hele det skattepligtige afkast
i form af udbytter og realiseret kapitalgevinst, som fonden har tjent på vegne af investorerne i løbet af det forgangne år, udbetales. Det sker normalt i løbet af årets første kvartal.

- Investerer du i en udbyttebetalende fond først på året, inden udbyttet er udbetalt, køber du dig ind i et skattepligtigt afkast fra året forinden. Det har ingen skattemæssig betydning, hvis det drejer sig om pensionsmidler eller selskabsmidler, da de er lagerbeskattede. Men ved nyinvestering af frie midler, er det en klar skattemæssig ulempe, påpeger finanshuset. 

Finanshuset i Fredensborg råder folk til at vente med at investere i udbyttebetalende fonde, indtil udbyttet er udbetalt, og kursen er faldet svarende til udbyttet.

- Du kan selv tjekke, hvornår dine fonde udbetaler udbytter. Du finder lister med det forventede udbytte for alle relevante fonde, og hvornår de forventes udbetalt, på de enkelte investeringsforeningers websider, lyder det.

 


Muligt at forsikre sig mod afgrødeskader

Landbruget står til at tabe 750 millioner kroner, fordi afgrøderne sået i efteråret er ved at rådne op på markerne. Op mod 600 af de millioner kunne landmændene have fået tilbage, hvis de alle havde forsikret sig med Topdanmarks nye afgrødeforsikring, skønner Topdanmark.

- Flere landmænd har købt forsikringen, men der er stadig langt igen, før vi kan sige, at alle har den nye forsikring, der er den eneste af sin slags i Danmark, siger Monica Diaz, divisionsdirektør for Landbrug og Erhverv i Topdanmark.

Hun kan af hensyn til konkurrencen ikke oplyse, hvor mange forsikringer Topdanmark har solgt, men hun kan sige, at det er færre, end Topdanmark havde håbet på.
 
- Det er vi selvfølgelig lidt ærgerlige over, især når vi nu ser, at vejret igen giver landbruget store tab. Vi vil gerne gøre, hvad vi kan gøre for at give landmændene tryghed, når de driver deres forretning, siger Monica Diaz.
 
Produktet er helt nyt, men hun tror på, at flere og flere landmænd vil købe forsikringen, når produktet bliver mere kendt, og fordi vejret nu flere år i træk har givet landbruget store tab. Sidste år var det tørken, der gav landbruget tab. 
 

Læs også