DM&E-konsulent får vigtig post

Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) får fremover endnu mere indflydelse på den politiske dagsorden i EU. Konsulent for DM&E Agro, Gerth Petersen Holm, er netop blevet formand for SCMM-gruppen som maskinekspert.

Dermed får DM&E som forening en styrket rolle til at påvirke den lovgivning, der bliver besluttet i den europæiske brancheorganisation CEETTAR.

Den nye post som formand har stor betydning for DM&E’s medlemmer, fordi DM&E nu har større indflydelse på, hvad der kommer på den politiske dagsorden i EU. DM&E kan være medbestemmende i, hvor fokus skal være, presse emner igennem og styre dagsordenen.

SCMM (Standing Committee on Mobile Machinery) er en gruppe for maskineksperter, hvor problemstillinger vendes på EU-niveau. Gerth Petersen Holm repræsenterer Danmark og DM&E på vegne af CEETTAR, som er den europæiske brancheorganisation.

Nok at tage fat på

- Jeg tager vores medlemmers hverdag med til møderne og forsøger at forbedre lovgivningen til deres fordel. Vi ved, hvad de kræver i deres hverdag. For eksempel påvirker vi reglerne for, hvordan vores medlemmers nye maskiner bliver udviklet, fortæller Gerth Petersen Holm.

- Der er nok af problemstillinger at tage fat i. De næste møder i gruppen kommer blandt andet til at omhandle EU-typegodkendelser af traktorer og landbrugsmaskiner, kommende EU-regler for motorredskaber, roeoptagere, mejetærskere med videre, EU-traktorkørekort samt revision af maskindirektivet i forhold til regler om kunstig intelligens og robotter, forklarer han.

- DM&E får ofte forslag til emner, der skal behandles politisk, og med en formandspost i SCMM er der gode muligheder for at bearbejde relevante forslag. Er der et ønske om ændring af lovgivning eller retningslinjer, får vi det på dagsordenen. Vi gennemarbejder det i gruppen og kommer med et udkast til ændringen. Udkastet sender vi til godkendelse i direktørgruppen i CEETTAR, hvor vores egen branchedirektør er medlem. Så vi står meget stærkt politisk, slutter Gerth Petersen Holm.

 

per@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 20 25 10 37

Læs også