bannerPos

DM&E-konsulent får vigtig post

Gerth Petersen Holm, der er konsulent hos DM&E, er netop blevet formand for den europæiske SCMM-gruppe som maskinekspert. Gruppen arbejder blandt andet med EU-typegodkendelser af traktorer og landbrugsmaskiner.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
21-11-2020 11:30
Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) får fremover endnu mere indflydelse på den politiske dagsorden i EU. Konsulent for DM&E Agro, Gerth Petersen Holm, er netop blevet formand for SCMM-gruppen som maskinekspert.

Dermed får DM&E som forening en styrket rolle til at påvirke den lovgivning, der bliver besluttet i den europæiske brancheorganisation CEETTAR.

Den nye post som formand har stor betydning for DM&E’s medlemmer, fordi DM&E nu har større indflydelse på, hvad der kommer på den politiske dagsorden i EU. DM&E kan være medbestemmende i, hvor fokus skal være, presse emner igennem og styre dagsordenen.

SCMM (Standing Committee on Mobile Machinery) er en gruppe for maskineksperter, hvor problemstillinger vendes på EU-niveau. Gerth Petersen Holm repræsenterer Danmark og DM&E på vegne af CEETTAR, som er den europæiske brancheorganisation.

Nok at tage fat på

- Jeg tager vores medlemmers hverdag med til møderne og forsøger at forbedre lovgivningen til deres fordel. Vi ved, hvad de kræver i deres hverdag. For eksempel påvirker vi reglerne for, hvordan vores medlemmers nye maskiner bliver udviklet, fortæller Gerth Petersen Holm.

- Der er nok af problemstillinger at tage fat i. De næste møder i gruppen kommer blandt andet til at omhandle EU-typegodkendelser af traktorer og landbrugsmaskiner, kommende EU-regler for motorredskaber, roeoptagere, mejetærskere med videre, EU-traktorkørekort samt revision af maskindirektivet i forhold til regler om kunstig intelligens og robotter, forklarer han.

- DM&E får ofte forslag til emner, der skal behandles politisk, og med en formandspost i SCMM er der gode muligheder for at bearbejde relevante forslag. Er der et ønske om ændring af lovgivning eller retningslinjer, får vi det på dagsordenen. Vi gennemarbejder det i gruppen og kommer med et udkast til ændringen. Udkastet sender vi til godkendelse i direktørgruppen i CEETTAR, hvor vores egen branchedirektør er medlem. Så vi står meget stærkt politisk, slutter Gerth Petersen Holm.

 

per@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 20 25 10 37

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next