bannerPos

Ukrudt og svampesygdomme stortrives lige nu

AF: JØRGEN P. JENSEN

FAGJOURNALIST
21-02-2020 21:00
- Erfaringerne viser dog, at det næppe kan betale sig at behandle, førend vi har passeret midten af marts. Der skal en vis mængde lys til for at få optimal optagelse, understreger Hans Jørgen Bak fra AgriAdvice.

Den rekordmilde januar betyder usædvanligt gode vækstforhold i markerne her midt i februar – også for ukrudt og skadegørende svampe.

- Der er meget ukrudt på vej især i de sent såede marker, hvor man måske ikke nåede eller prioriterede at få behandlet med DFF efter såning, siger planteavlsrådgiver Hans Jørgen Bak fra AgriAdvice.

- Det viser, at sortjordsbehandling er endog meget vigtig i netop de sent såede marker, fordi ukrudtet ellers vil starte tidligt op i foråret og måske udvikle sig til et problem i perioder, hvor det er svært at færdes i marken.

 

Meldug og rust ses

I tidligt sået vintersæd og som står ubehandlet i dag er ukrudtet et meget stort og presserende problem.

- Erfaringerne viser dog, at det næppe kan betale sig at behandle, førend vi har passeret midten af marts, fordi vi skal have en vis mængde lys for at få optimal optagelse, understreger Hans Jørgen Bak.

Han fortæller, at han gennem de seneste to uger har fået mange meldinger om fund af aktive svampe i vinterafgrøderne.

- I flere hvedesorter – som for eksempel Kvium, Informer og KWS Extase - observerer vi meldug og i både Kvium og Extase er der også meldinger om fund af rust.

I vinterrug ses udbredte rustangreb – og det på tværs af de fleste sorter.

 

Kræver handling

Der er ingen problemer i de nuværende angreb, fastslår Hans Jørgen Bak. Men der er basis for opformering, og det kræver naturligvis handling senere, hvis de ikke går i sig selv igen.

Det er ikke urealistisk, at det vil være aktuelt med iblanding af lidt Talius og/eller Orius/Prosaro ved græsukrudtsbekæmpelse i sidste halvdel af marts.

- Bemærk at, 30 procent af de såede hvedesorter i efteråret er gulrustfølsomme og 60 procent af sorterne er meldug følsomme, påpeger han.

Insektmæssigt ser det mere roligt ud derude, og en mild vinter giver ikke automatisk flere problemer med insekter i vækstsæsonen. Det er mere de aktuelle forhold, der er afgørende der.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36226 artikler)Prev1234567181018111812Next