Ukrudt og svampesygdomme stortrives lige nu

- Erfaringerne viser dog, at det næppe kan betale sig at behandle, førend vi har passeret midten af marts. Der skal en vis mængde lys til for at få optimal optagelse, understreger Hans Jørgen Bak fra AgriAdvice.

Den rekordmilde januar betyder usædvanligt gode vækstforhold i markerne her midt i februar – også for ukrudt og skadegørende svampe.

- Der er meget ukrudt på vej især i de sent såede marker, hvor man måske ikke nåede eller prioriterede at få behandlet med DFF efter såning, siger planteavlsrådgiver Hans Jørgen Bak fra AgriAdvice.

- Det viser, at sortjordsbehandling er endog meget vigtig i netop de sent såede marker, fordi ukrudtet ellers vil starte tidligt op i foråret og måske udvikle sig til et problem i perioder, hvor det er svært at færdes i marken.

 

Meldug og rust ses

I tidligt sået vintersæd og som står ubehandlet i dag er ukrudtet et meget stort og presserende problem.

- Erfaringerne viser dog, at det næppe kan betale sig at behandle, førend vi har passeret midten af marts, fordi vi skal have en vis mængde lys for at få optimal optagelse, understreger Hans Jørgen Bak.

Han fortæller, at han gennem de seneste to uger har fået mange meldinger om fund af aktive svampe i vinterafgrøderne.

- I flere hvedesorter – som for eksempel Kvium, Informer og KWS Extase - observerer vi meldug og i både Kvium og Extase er der også meldinger om fund af rust.

I vinterrug ses udbredte rustangreb – og det på tværs af de fleste sorter.

 

Kræver handling

Der er ingen problemer i de nuværende angreb, fastslår Hans Jørgen Bak. Men der er basis for opformering, og det kræver naturligvis handling senere, hvis de ikke går i sig selv igen.

Det er ikke urealistisk, at det vil være aktuelt med iblanding af lidt Talius og/eller Orius/Prosaro ved græsukrudtsbekæmpelse i sidste halvdel af marts.

- Bemærk at, 30 procent af de såede hvedesorter i efteråret er gulrustfølsomme og 60 procent af sorterne er meldug følsomme, påpeger han.

Insektmæssigt ser det mere roligt ud derude, og en mild vinter giver ikke automatisk flere problemer med insekter i vækstsæsonen. Det er mere de aktuelle forhold, der er afgørende der.

Læs også