Ændret dyrkning kan sænke udslip af gasser

Forskellige dyrkningsmetoder kan bidrage til at mindske udslippet af drivhusgasser fra markerne. Seges har vurderet effekten af en række muligheder.

Ved udtagning af jord til slåningsbrak lægges marken ud med græs i en periode på et til fire år, hvor der hverken pløjes, gødes eller sprøjtes. Det har flere positive effekter på drivhusgasudledningen, påpeger Seges.
Ved udtagning af jord til slåningsbrak lægges marken ud med græs i en periode på et til fire år, hvor der hverken pløjes, gødes eller sprøjtes. Det har flere positive effekter på drivhusgasudledningen, påpeger Seges.

Har man ikke mulighed for at udtage lavbundsjord, som er langt den mest effektive måde at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra de danske marker på, så kan forskellige ændringer i dyrkningsmetoderne giver mindre bidrag.

Seges har netop vurderet effekten af forskellige metoder.

Vil du læse mere?

Dette indhold er forbeholdt vores abonnenter, men du kan få adgang på få minutter, med online abonnement.

Få adgang til Effektivt Landbrug

Allerede abonnent?

Læs også

Her kan du spare glyphosat
Ny rapport: Ingen behov for ændringer i brugen af pesticider
Giv os tid til at finde alternativer til pesticider
13 virkemidler til at nedsætte klimaaftrykket i marken
Nye forsøg bekræfter: Ingen pesticidrester i korn til fødevarer