Sent og vådt forår i roemarkerne

Selv ved såning i maj er der mulighed for fornuftigt udbytte, lyder det fra DLF Beet Seed i Holeby.

Det er et forår med voldsomme udfordringer i roemarkerne. April har budt på rekordstor mængde nedbør, mellem 100 og 130 mm på Lolland-Falster og lidt mindre længere nordpå.

Såningen er stærkt forsinket med bare 15 procent af roerne sået inden påske – og derefter stilstand. Nogle marker på Sjælland og Møn er sået efterfølgende.

- De fleste af de tidligst såede marker står pænt med fornuftig plantebestand, bemærker Ole Lauridsen, salgschef hos DLF Beet Seed i Holeby. Dog har marker, sået lige op til regn Skærtorsdag, nogle steder haft problemer med fremspiring.

Ole Lauridsen påpeger, at der ikke skal sås om, før plantetallet er under 40.000. Senere ligger grænsen på 30.000-35.000 planter. I mange marker er der dog lave, våde pletter, der skal sås om, hvor der har stået vand efter såning.

Andre skadevoldere i de fremspirede roemarker har især væres snegle, som har haft gode betingelser på den våde jordoverflade. Derfor er der bekæmpet snegle en del steder.

Ukrudtet spirer hurtigt

Selvom store arealer endnu ikke er tilsået, er det stadig muligt at få et fornuftigt udbytte ved såning i begyndelsen af maj.

- Men det kræver, at vi efterfølgende får en god vækstsæson, med tilstrækkeligt med varme og nedbør, siger Ole Lauridsen, som tilmed kan se et plus i den forsinkede såning.

- Sen såning i varm jord har den fordel, at roerne og ukrudtet spirer hurtigt frem. Det kan gøre ukrudtsbekæmpelsen nemmere og mere effektiv, når alt ukrudt spirer frem samtidig og ikke over en lang kold periode.

En del marker, der endnu venter på at blive sået med roer, er nu blevet grønne af ukrudt. De vil med fordel kunne behandles med 360-480 g glyphosat, så man ikke etablerer roemarken med stort tryk af ukrudt.

De ansatte hos DLF Beet Seed kan også se frem til en travl periode i forsøgsafdelingen, når markerne bliver tørre til såning.

Der skal sås mange tusinde parceller, hvor der afprøves alt lige fra mikronæringsstoffer til pillens opbygning med henblik på at videreudvikle roefrøet, så det bliver endnu mere optimalt med høje udbytter til følge.

Læs også