535 landmænd mangler at indberette gødningsregnskab

Landmænd har pligt til at indsende deres gødningsregnskab. Landbrugsstyrelsen har siden fristen i april rykket for indberetning for 2017/2018 både på brev og i nyheder. Sidste skridt er at sende sagen videre til politiet.

Gødningsregnskaberne for 2017/2018 skulle være indberettet på landbrugsindberetning.dk senest den 1. april 2019.

535 landmænd har ifølge Landbrugsstyrelsen fortsat undladt at indberette deres gødningsregnskab for den seneste planperiode, på trods af, at der er sendt rykkerbrev til dem og i nyheder gjort opmærksom på kravet om indberetning. Deres sager vil fra næste uge, uden yderligere varsel, blive sendt videre til politiet, der kan sanktionere en eventuel overtrædelse med bøde.

For at sikre vandmiljøet mod for mange overskydende næringsstoffer, skal landmænd, som er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, opgøre og indberette deres gødningsforbrug i planperioden. Ud fra indberetningen kontrollerer Landbrugsstyrelsen, at der ikke bliver brugt mere gødning end tilladt.

- Deres sager vil fra næste uge, uden yderligere varsel, blive sendt videre til politiet, der kan sanktionere en eventuel overtrædelse med bøde.

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødningsregnskabet for de planperioder, virksomheden har været tilmeldt Register for Gødningsregnskab.

Dette gælder i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og det gælder også, hvis man er ophørt med at drive landbrug efter den 1. august 2017, har bortforpagtet arealerne efter den 1. august 2017 eller ikke har brugt gødning.

hl

Læs også