Ulstrups konklusion er i kontrast til andre forsøg

Administrerende direktør for Dangødning, Kenneth Frederiksen, er ikke enig med en planteavlskonsulent, der i sidste uge konkluderede, at granuleret gødning giver større udbytte end flydende gødning.

Kenneth Frederiksen, adm. direktør, Dangødning
Kenneth Frederiksen, adm. direktør, Dangødning

Planteavlskonsulent Jakob Ulstrup konkluderer, i en i øvrigt udmærket artikel (Effektivt Landbrug den 14. jan., red.), at granuleret gødning giver højere udbytte end flydende gødning.

Konklusionen baseres på et enkelt privatforsøg anlagt af DanGødning i 2020 med afprøvning af en alternativ svovlkilde til brug i flydende gødning. Forsøget er ikke anlagt som en vurdering af kvælstofvirkning i flydende og fast gødning. Jakob Ulstrups konklusion er da også i kontrast til både udenlandske og danske forsøg igennem flere år, med sammenligning af udbytter i flydende og fast gødning.

Derfor følgende kommentarer til punkter i artiklen: 

N – udnyttelse i amid-kvælstof i forhold til nitratkvælstof?

Efter fremkomsten af urease-inhibitorer som Agrotain, samt tilsætning af svovl til amidholdige gødninger, er der udført et meget stort antal forsøg over hele verden med inhiberet amid-kvælstof. Disse forsøg viser samme N-udnyttelse i de tre N- former: amid-N, ammonium-N og nitrat-N.   

Virker amidkvælstof langsommere end nitrat-kvælstof?

Ja, det er korrekt, og i mange situationer er det også ønskeligt, da det gør det lettere at styre plantevæksten. Amidkvælstof (og ammonium-kvælstof) har også fordele når det gælder risiko for udvaskning og denitrifikation i forhold til nitratgødning. 

Kombination af N-former

Er flydende gødning lig amidkvælstof?

Nej, bortset fra bladgødninger findes der ikke flydende gødninger i ren amid-form. Der findes derimod en række flydende gødninger, der kun indeholder ammonium-N og der findes flydende gødninger, der kun indeholder nitrat-N. De fleste typer flydende gødning er en kombination af de tre N-former. 

Er det billigere at producere flydende gødning end fast gødning?

Anlægs- og procesmæssigt er der ikke nogen forskel på gødningsfabrikkerne. Der spares imidlertid en omkostning til granulering (tørring) ved produktion af flydende gødning. Denne forskel opvejes dog af de højere omkostninger til lager-anlæg og skibsfragt til flydende gødning.

Er flydende gødning et nicheprodukt?

Flydende gødning har de seneste år været den hurtigst voksende N-gødning i Nordamerika og Europa. I dag udgør flydende gødning således 25 procent af det samlede N-forbrug i Nordamerika og 12,5 procent af det samlede N-forbrug i Europa. Væksten i forbruget er primært drevet af muligheden for udnyttelse af moderne præcisionsteknologi samt øgede sikkerhedskrav til håndtering af nitratgødninger.

 

 

 

Læs også

Økologer: Bælgplanter er en stor gevinst som efterafgrøder
Vent med gyllen lidt endnu
Forening for reduceret jordbehandling: Vi har løsningen, som samfundet efterlyser
En god ukrudtsbekæmpelse er meget andet end kemisk
Placeret gødning i vårbyg øger udbyttet
Et dødt havområde og en metanbombe er skabt