Skoldplet efter nedbør

På nuværende tidspunkt skal man være opmærksom på skoldplet efter nedbør og i særdelshed, hvis angrebet bevæger sig op ad planten.

AgriNord påpeger i deres PlanteInform, at især brunrust kan være tabsvoldende i rugen. De fremhæver dog samtidig, at tidligere års forsøg har vist betydelige merudbytter i år, hvor skoldplet har været den dominerende sygdom.

Næsten alle sorter er, ifølge AgriNord, modtagelige for både brunrust og skoldplet, hvorimod meldug er af mindre betydning, og angreb af meldug er om regel mere afhængig af markforholdene end af sorten.

Omkring skridning kan rugen dækkes ind med enten 0,25 liter Prosaro/ Folicur Expert eller Proline Expert pr. hektar.

Læs også