Flyvehavre skal fjernes

Både landmænd, virksomheder, kommuner og private har pligt til at fjerne flyvehavre på deres arealer. Landbrugsstyrelsen er nu klar med en ny vejledning om reglerne for at bekæmpe flyvehavre.

Flyvehavre er en uønsket plante i Danmark, fordi den hvert år koster mange penge i forsøg på bekæmpelse og i tab af indtægter for landbruget. Både landmænd, virksomheder, kommuner og private har pligt til at fjerne flyvehavre på deres arealer, og det er vigtigt, at der handles hurtigt.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen, der endvidere nævner, at deres kontrollører ser mere udbredelse af flyvehavre, når de er på kontrolbesøg, og at flyvehavre er et stigende problem på de danske marker.

Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om regler for bekæmpelse af flyvehavre for at hjælpe flere til aktivt at fjerne flyvehavre og forebygge spredning. I vejledningen finder man blandt andet regler om bekæmpelse og kontrol, herunder reglerne om gebyrer for opfølgende kontrol.

Pligt til bekæmpelse

Lodsejere har pligt til at holde sine arealer fri for flyvehavre. Det betyder, at man skal fjerne flyvehavre på alle arealer enten via kemisk eller mekanisk bekæmpelse. Derudover findes der en række regler for, hvad man må og skal gøre, hvis der er flyvehavre på arealerne.

Flyvehavre kan ramme uforskyldt, men det er muligt at begrænse udbredelsen ved at udvise almindeligt godt landmandskab, så indskærpelse og påbud dermed kan undgås.

Vejledningen kan læses på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Læs også