Spiseløgareal stiger i Tyskland

Ifølge Deutsche Speisezwiebel e.V. stiger arealet med såløg i Tyskland fra 2020 til 2021. Det skriver Løgnyt.

Salget af løgfrø er steget 15 procent, og der forventes en tilsvarende stigning i såløgsarealet, så det i 2021 er på 13.500 hektar

Vigtigere end ændringen af arealet er udbytterne. Indtil videre har betingelserne været gode, men ligesom i Danmark har kulden i april og maj dog påvirket væksten, skriver Deutsche Speisezwiebel e.V

Læs også

Reduceret jordbearbejdning i økologisk jordbrug
Sådan navigerer du som økolog igennem udfasningen af konventionel husdyrgødning
Økologer løfter bundlinjen med skarp sædskiftestrategi
Planteavl med fokus på de gamle dyder
Få overblik over tilmeldte efterafgrøde-marker
Nye regler for hvornår fast husdyrgødning må udbringes