Sunde sorter er afgørende

I den økologiske dyrkning af hvede er sunde sorter et must og grundlaget for en god avl

Pondushveden på Dybvad fremstår ved besøget meget stærk og sund uden gulrust og septoria. Hveden har fra denne vækstsæson erstattet rugen i sædskiftet, og sorten Pondus har klaret sig stærkt igennem vinteren og fremstår flot grøn og fyldig ved besøget i juni. I midten Henrik Kreutzfeldt flankeret af Peter Ditlevsen (t.v.) og Peder Lodahl, begge fra Vestjyllands Andel. Her ses et eksempel på, hvordan driftsleder på Dybvad, Mads Sørensen, igennem hele sæsonen sikrer, at der ikke sker invasion af udfordrende ukrudtsarter ind i de økologiske marker. Der holdes barjordsstriber langs alle skel og kanter. Markbruget på Dybvad blev omlagt til økologi fra 2017, og den fjerde økologiske høst nærmer sig.

En sund sort med en god stråstyrke og evnen til at dække jorden er et optimalt udgangspunkt i den økologiske hvededyrkning.

Som fremavler gennem flere år har proprietær Henrik Kreutzfeldt altid været meget opmærksom på sit sortsvalg, men efter han og hustruen, Anne Kreutzfeldt, i 2017 igangsatte en omlægning til økologi på deres ejendom Dybvad ved Odder, er fokus på sortsvalget blevet endnu større.

- Sortsvalget er altid vigtigt, men i særdeleshed i økologien, hvor vi skal have sunde og modstandsdygtige sorter, der kan klare sig uden hjælpestoffer og behandling, siger Henrik Kreutzfeldt og tilføjer, at han naturligvis som altid har fokus på et højt udbytte.

Han har i år økologisk hvede i sit sædskifte for første gang. Hveden har erstattet rugen, som han har kørt med i omlægningsperioden.

- Vi er økologiske fremavlere af hvedesorten Pondus, som er egnet til dyrkning i et meget bredt såvindue, og således også er god til sen såning, hvilket er nødvendigt i økologien for at reducere ukrudtstrykket. Den har klaret sig stærkt igennem vinteren og det kolde forår, og står flot grøn og fyldig, siger Henrik Kreutzfeldt, der har 35 hektar med hvede ud af de i alt 230 hektar.

Forfrugter til hveden har været bakkesvingel og hestebønner, som har samlet godt med kvælstof til afgrøden.

Et godt samarbejde

Henrik Kreutzfeldt er fremavler for Vestjyllands Andel, som han har et godt samarbejde med. Peder Lodahl, som er fremavlsansvarlig, og produktkonsulent Peter Ditlevsen lagde forleden vejen forbi, og de var godt tilfredse med hveden, som stod flot uden gulrust og septoria.

- Det er vigtigt for os at have dygtige og omhyggelige fremavlere indenfor økologien, og vi oplever en stigende interesse for økologisk hvede som alternativ til rugen, siger Peder Lodahl.

- Lige nu er der også en stor interesse for proteinafgrøder samt for glutenfri havre og andre højværdiafgrøder, og vi har også et tæt samarbejde med vores økologiske avlere på disse områder.

Peter Ditlevsen supplerer:

- Rugen har en god konkurrenceevne overfor ukrudt, men robuste hvedesorter med god dækning og stærk overvintringsevne som Pondus her er også et godt valg. I fremavlen skal der især være fokus på at minimere ukrudtsarter som kiddike, gold hejre, væselhale og naturligvis flyvehavre.

- Vi ved og ser, at der her på Dybvad er meget fokus på at undgå invasion af ukrudt fra hegn, skel og vejkanter. Man holder således hele sæsonen igennem barjordsstriber langs kanterne af markerne for at undgå spredning af ukrudt ind i markerne, siger Peter Ditlevsen.

Mere alsidighed

Henrik Kreutzfeldt lægger ikke skjul på, at det har været en omvæltning at skulle acceptere et vist ukrudtstryk i sine kornmarker.

- Man skal lige vænne sig til at se ukrudt, men det er et vilkår. Og omvendt er der også mange fordele ved det økologiske. Man inddrager nødvendigvis mange spændende facetter i den økologiske dyrkning, og det fungerer fint med at benytte striglen. Vi skal nok også til at overveje mere rækkesåning og radrensning i flere afgrøder.

- Det er en tilfredsstillelse, at vi har fået et mere alsidigt markbrug, hvor vi ikke længere kører med det samme år efter år. Vi har ikke adgang til økologisk gylle, og vi skal i langt højere grad prioritere forfrugtsværdi og er afhængige af organisk materiale i jorden og mineralisering. Det giver rigtig god mening og er spændende at arbejde med.

- At vi lagde om til økologi, har ikke noget at gøre med, at vi er frelste økologer. Da vi besluttede os for at gå denne vej, hang det i høj grad sammen med, at der var gode tilskud for omlægning og høje salgspriser på økologiske afgrøder. Budgetterne så fornuftige ud, og vi havde spekuleret på det i længere tid.

Henrik Kreutzfeldt er tredje generation i slægten på Dybvad, som han overtog i 1983. Gennem mange år har der været svineproduktion på Dybvad med en opformeringsbesætning på 400 søer. Den blev lukket ned i 2015, og polte- og klimastaldene blev lejet ud til anden svineproduktion. De øvrige bygninger er udlejet til lager.

Markplan

Der dyrkes 230 ha, jordbundstype JB6

Vårbyg 50 ha

Vårhavre 50 ha

Hvede 35 ha

Hestebønner 40 ha

Græsfrø (hvidkløver, strandsvingel og rajgræs) 55 ha

Der drives desuden 270 ha konventionel planteavl i form af en pasningsaftale

Mads Sørensen er driftsleder og har været ansat på stedet siden 2001

Læs også