Multifunktionel jordfordeling: Glæde over betinget samtykke

Planerne om at jordfordele et område med 1.000 hektar i Hjørring kommune er nu kommet et vigtigt skridt videre, efter Landbrugsstyrelsen nu har givet et betinget samtykke til projektet. Hvis projektet bliver en realitet, vil landmændene i området kunne høste mange fordele, vurderer LandboNord.

Der er godt nyt til initiativgruppen af landmænd, LandboNord og Hjørring Kommune, der har gået og ventet på svar fra Landbrugsstyrelsen. Projektet med at lave en multifunktionel jordfordeling i området kan blive til mere end blot streger på et kort. Landbrugsstyrelsen har netop givet et betinget samtykke, som betyder, at styrelsen nu går i gang med at høre samtlige berørte lodsejere i området.

- Det er LandboNord, som i samarbejde med Hjørring Kommune står bag projektet, og chefkonsulent i LandboNords PlanteRådgivning, Søren Greve Olesen, glæder sig over nyheden.

- Det er landmændene i området, som har taget det ambitiøse initiativ – et initiativ, som kan være med til at fremtidssikre deres produktion ved at styrke driften. En af de store fordele ved at jordfordele er, at du får muligheden for at samle dine marker tæt på din ejendom, så transporten i flere tilfælde bliver væsentligt reduceret. Derudover er der en række andre fordele i projektet, som kommer hele området til gode, hvis projektet bliver gennemført, siger Søren Greve Olesen.

I den indsendte ansøgning om multifunktionel jordfordeling kombineres behovet for jordfordeling med andre udfordringer i området. Ud over at forbedre arronderingen, så inddrages mange andre relevante elementer i ansøgningen, blandt andet skovrejsning, beskyttelse af vand, friluftsliv, klimatilpasning, naturoverdrev med videre.

Læs også