Nu står der ikke længere vand på Aksels mark

Forskellen mellem før og nu er til at få øje på i landmand Aksel Petersens mark, hvor det tilstødende vandløb er blevet renset op.

Før stod vandet så højt, at en stor del af marken ikke kunne dyrkes. Op mod tre hektar af den 13 hektar store mark var kraftigt påvirket af vand fra det offentlige vandløb, som grænser op til marken. Vandløbet var med tiden blevet for dårligt, og det medførte ringe vandføring.

Men omkring den 1. marts i år blev en del af det tilgroede vandløb renset op, og det har gjort en kæmpe forskel i forhold til afvanding. Det har blandt andet resulteret i, at marken nu igen er én mark i markplanen.

- Nu kan jeg bruge jorden igen og endda køre med en 30 ton gyllevogn på marken. Hidtil har jeg været nødt til at have en lille mark i marken på 2-3 hektar græs, hvor jeg med nød og næppe kunne hente ét slæt græs om året, beretter Aksel Petersen, der ejer i alt 60 hektar, hvor han dyrker korn, græs og majs. Derudover holder han kødkvæg med cirka 40 ammekøer.

Oprensningen af vandløbet har betydet, at græs ikke er den eneste mulige afgrøde. I år har der været etableret vårbyg i hele marken.

Landboforeningen tog teten

Aksel Petersen havde ellers mere eller mindre opgivet håbet om at vende tilbage til tidligere tiders gode afvanding. Gennem en længere periode havde han forsøgt at gøre kommunen opmærksom på behovet for en oprensning af vandløbet, men det lykkedes ham ikke rigtigt at trænge igennem med budskabet.

Men da han tog kontakt til sin landboforening, Sydvestjysk Landboforening, skete der noget. Landboforeningen faciliterede for et års tid siden, at landmænd kunne komme i direkte dialog med Varde Kommune ved et vandløbssyn. Det affødte henvendelser fra 22 landmænd, hvoraf en af dem altså var Aksel Petersen ved Nr. Nebel, nordvest for Varde.

- Når en lodsejer har et problem, kan vi gå ind i sagen for at hjælpe med at finde en løsning, fortæller formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen, der sammen med politisk rådgiver Stine Bundgaard løbende har en tæt dialog med kommunerne og forsyningsselskaberne.

- Det bruger vi som fundament, når vi sammen med kommunen skal finde løsninger, fortæller Stine Bundgaard.

Vandløbstilsyn

Landboforeningen gennemførte sammen med Varde Kommune og lodsejerne tre dage med vandløbssyn i kommunen i begyndelsen af november. Der var meldt 20 vandløbsstrækninger ind. Et gennemgående tema er vandløbenes manglende kapacitet.

Ved Aksel Petersens mark var der den ekstra udfordring, at der går togskinner parallelt med vandløbet, og at rørføringen går under banen. Det krævede ekstra sikkerhedsforanstaltninger under oprensningen, hvor en udsendt medarbejder fra Banedanmark således skulle holde øje med forbipasserende tog, mens gravemaskinen var i gang.

Hvis vandløbet ikke er, som det skal være, kan man give kommunen besked, for eksempel via en app, der i Varde kommune hedder »Giv et praj«, og i Esbjerg kommune »Tip Tak«.

- Nu kan jeg bruge jorden igen og endda køre med en 30 ton gyllevogn på marken

Aksel Petersen, gårdejer, Nr. Nebel

 

Læs også