Droner til hjælp mod gæs: »Landbrugets største fugleskræmmerforsøg nogensinde«

Seks ugers uafbrudt fuglekiggeri på Gyldensteen Gods skal forhåbentligt dokumentere, at afgrødespisende fugle ikke vænner sig til »droneskræmsler«.

Afgrødespisende fugle som for eksempel den fredede bramgås kan – især på marker tæt på vand – forårsage meget store afgrødetab, skriver Verdens Bedste Fødevarer.

Samtidig viser undersøgelser, at især bramgæssene har gyldne tider i Danmark. Seges-rapporten »Afværge af bramgæs og andre gåsearter på landbrugsarealer« fra 2020 dokumenterer, at gæssenes antal er vokset fra få tusinde i 70´erne til nu cirka 100.000 - 200.000 overvintrende bramgæs.

Der ydes ikke kompensation for eventuelle afgrødetab, og derfor kan det være nødvendigt for planteavlere at bruge skræmmemidler som fx gaskanoner.

 

Bøvlet er bare, at fuglene vænner sig til skræmmemidlerne i en grad, så de skal flyttes flere gang dagligt for at bevare en vis effekt.

Det vil dronevirksomheden Naust Robotics gerne lave om på. Iværksætterne bag tror selv på, at deres drone kan blive ved med at skræmme fuglene væk fra markerne. Men investorer og landmænd forlanger lidt mere dokumentation end iværksætternes egne ord.

– Det er lidt en svær situation, for det er dyrt at få tilladelse til at lade dronen og systemet køre uden menneskelig overvågning. Men investorer og kunder vil have beviser for dronens effekt, før de vil betale. Derfor vil vi lave et forsøg, hvor vi i seks uger manuelt overvåger en mark og sender dronen afsted, når vi observerer fuglene, siger stifter og medejer Balázs Megyeri

Ifølge iværksætterne er forsøget »landbrugets største fugleskræmmerforsøg nogensinde«, og det vil kræve ikke så få fugleobservatører, der også kan og vil betjene dronen.

– Vi hører meget gerne fra nogen, der vil hjælpe os. Forsøget vil koste os i omegnen af 60.000 kr., og det forsøger vi at rejse gennem crowdfunding fra virksomheder, landmænd eller andre interessenter, der kan se potentiale i teknologien, siger Balázs Megyeri.

Selve fuglekiggeriet vil blive udført på Gyldensteen Gods, hvor godsejer Frants Bernstorff-Gyldensten har store vanskeligheder med især bramgæs.

– De bider afgrøden helt ned til jorden, når den er spiret. Det giver tab på helt op til 80 procent af udbyttet. Så da Naust Robotics kom ind på mit kontor med dronen, føltes det som om, der kom nogen, jeg havde ventet på, siger Frants Bernstorff-Gyldensten.

Han mener, der er brug for et skræmmesystem, der er »tilfældigt«.

– Gæs er meget kloge fugle, så når de ser gentagelser og har opdaget, at det ikke udgør en trussel, flygter de ikke længer. De kunstige ulve, vi har sat op, fungerer nærmest mere som samlepunkt end som skræmmemiddel. Så nu ser jeg bare frem til, at Naust Robotics kan bevise, at dronen kan gøre en forskel, siger godsejeren.

 

Læs også