Næsten 120 landmænd viser interesse for conservation agriculture

I alt 117 landmænd har vist interesse for at komme med i en erfa-gruppe om conservation agriculture (CA) eller pløjefri dyrkning. De interesserede dækker det meste af landet og består af landmænd som praktiserer alle grader af jordbearbejdning i dag.

Der er ingen tvivl om, at mange danske landmænd går med overvejelser omkring at droppe ploven og prøve kræfter med pløjefri dyrkning og conservation agriculture.

Det står klart, efter at Seges i samarbejde med foreningen FRDK og rådgivere indenfor de pløjefri systemer har efterlyst deltagere til nye erfa-grupper.

På få uger har mere end 100 landmænd meldt sig på banen. 117 i alt.

- Erfagrupperne giver en fantastisk mulighed for at optimere dyrkningssystemerne i praksis, og vi er rigtig glade for at have specialkonsulenter i pløjefri dyrkning overalt i landet, som er klar til at tage udfordringen op, siger Annette Vibeke Vestergaard, Landskonsulent, Jord og Dyrk, Seges.

Flere pløjende landmænd er interesseret

Ud af de i alt 117 interesserede pløjer 26 af landmændene i dag en del eller hele deres areal. Det svarer til hver femte deltager i de nye erfa-grupper.

- Det er meget interessant at se, at så mange pløjende landmænd også er interesserede i principper for conservation agriculture, siger Hans Henrik Pedersen, der er projektchef hos Foreningen for reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK).

De øvrige interesserede landmænd bearbejder i dag jorden i forskellig grad. Nogle dybdeharver, andre laver overfladisk jordbearbejdning, og andre igen sår direkte.

Oprettes ud fra geografi eller specifik interesse

De landmænd, der har tilmeldt sig, kommer fra hele landet, og både planteavlere, mælke- og svineproducenter er bredt repræsenteret.

Hver landmand har tilkendegivet, hvilke ønsker han eller hun har til en erfa-gruppe. De nye erfa-grupper sammensættes derefter, så der er sammenfald mellem interesser og ønsker.

- Nogle ønsker at indgå i en lokal gruppe, mens andre har tilkendegivet, at de vil køre langt efter at mødes med nogle, der har samme interesser som dem selv, fortæller Hans Henrik Pedersen.

Plads til flere

Der kan stadig nå at komme flere interesserede med i de nye erfa-grupper, da sidste tilmeldingsfrist først er på mandag den 10. januar.

Spørgeskemaet, der også fungerer som tilmelding, findes på FRDK's hjemmeside og på LandbrugsInfo.

Aktiviteten er støttet af projektet »Succes med CA«, der støttes af Promilleafgiftsfonden.

 

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også