Er klar til at rulle græsprotein-plan ud

Landbrugsstyrelsen er klar med en plan, der skal støtte opførelsen af græsproteinanlæg i Danmark.

Ordningen til udbredelse af grøn bioraffinering kommer til at foregå i to ombæringer, som planchen viser. Kilde: Landbrugsstyrelsen

I løbet af de næste par år er der udsigt til, at de to kommercielle anlæg til udvinding af græsprotein, der findes i Danmark, henholdsvis udenfor Holstebro og udenfor Varde, får selskab af flere anlæg landet over. 

I hvert fald er der lagt et økonomisk grundlag for en udvidelse af produktionen herhjemme. Landbrugsstyrelsen har således afsat 260 millioner kroner i støttemidler til landmænd og virksomheder for at få skubbet teknologien ud over rampen.

- Hvis vi får flere grønne bioraffineringsanlæg, vil det understøtte den grønne omstilling. For det vil gøre danske landmænd mindre afhængige af blandt andet soja fra udlandet, siger Nina Hilsted Gemal, fuldmægtig i Landbrugsstyrelsen.

Hun tilføjer, at støtteordningen vil være gavnlig på flere områder.

- Grøn bioraffinering er lokalt forankret og bidrager til cirkulære fællesskaber. Landmanden kan blive selvforsynende med protein og mindre afhængig af sojaprotein, og desuden kan det være med til at forbedre det lokale vandmiljø, lyder det.

To ordninger med forbindelse

Der er udarbejdet to forskellige støtteordninger: Først støtte til at undersøge, om der er ræson i at oprette et bioraffineringsanlæg, og dernæst støtte til selve udarbejdelsen.

- Det er to forskellige ordninger, men der er sammenhæng mellem de to ordninger. Først skal det undersøges, om det giver mening at oprette et grønt bioraffineringsanlæg. Det har vi afsat tre gange fem millioner kroner til, siger Nina Hilsted Gemal.

Pengene bliver fordelt igennem tre ansøgningsrunder, der foregår i tredje kvartal i 2022, 2023 og 2024.

Samtidig er der også krav til konstruktionen af anlæggene. Det er blandt andet et krav fra styrelsen, at der er tale om minimum to projektpartnere, hvoraf mindst den ene af parterne er en del af landbrugets værdikæde.

- Dernæst kan man også søge støtte til etablering af selve bioraffineringsanlægget. Der bliver også her tre ansøgningsrunder, der finder sted i tredje kvartal i 2023, 2024 og 2025 med puljer på 45 millioner første gang og 100 millioner kroner i de to andre runder.

Tilskud

Nina Hilsted Gemal tilføjer, at man kan få dækket alle udgifter til udarbejdelse af projektmodningsrapporten i første ansøgningsrunde, mens Landbrugsstyrelsen lægger op til at yde 65 procent af udgifterne til etableringen af selve anlæggene.

Det er højere end den traditionelle tilskudsprocent fra Landbrugsstyrelsen ved de fleste projekter, men det skyldes ifølge Nina Gemal, at styrelsen kun giver tilskud til at oprette selve anlægget.

Det er et krav, at ansøgeren har et nyt selvstændigt CVR-nummer.

Læs også