Stor interesse for præcisionsjordbrug

Mange valgte at bruge en dag i selskab med Patriotisk Selskab, da der var heldagsmøde om brugen af præcisionsjordbrug.

Der var fuldt hus i festsalen på Dalum Landbrugsskole, hvor omkring 100 landmænd og 50 landbrugsskoleelever lyttede interesseret til de mange indlæg. Foto: Søren Schulz Schovsbo, Dalum Landbrugsskole Det var muligt at stifte bekendtskab med mange forskellige virksomheder, der alle havde medbragt deres bud på den teknologiske udvikling. Foto: Søren Schulz Schovsbo, Dalum Landbrugsskole

Da Patriotisk Selskab forleden holdt temadag om præcisionsjordbrug, var det med fuldt hus i festsalen på Dalum Landbrugsskole.

Godt 100 landmænd og 50 landbrugsskoleelever havde afsat dagen til at blive klogere inden for emnet, hvor formiddagen bød på faglige indlæg fra konsulenter og eftermiddagen på praktiske fremvisninger.

- Vi havde fra start lagt op til, at der både var noget at komme efter for den erfarne bruger af præcisionsjordbrug og nybegynderen. Så det er en bred skare af landmænd, der har fundet vej til mødet, sagde planteavlskonsulent hos Patriotisk Selskab, Lasse Schmidt Jespersen og fremhævede herunder den store flok af elever, der flittigt spurgte ind til emnet.

- Det har været en fornøjelse at opleve, hvor stor interesse både nuværende og næste generation af landmænd har for emnet. Det tror jeg også, at der bliver behov for, og derfor er det jo ekstra positivt, at vi netop kan afholde arrangementet her på Dalum landbrugsskole, lød det.

Også målrettede efterafgrøder

Blandt formiddagens indlæg om økonomiske fordele ved præcisionsjordbrug og driftsleder Sebastian Dahl Andersens konkrete beskrivelse af brugen hos Agro-Alliancen fremhævede Lasse Schmidt Jespersen i sit indlæg, de nye muligheder for at erstatte dele af kravet til efterafgrøder ved brug af præcisionsjordbrug, hvor 11 hektar præcisionsjordbrug kan erstatte en hektar efterafgrøder.

- Præcisionsjordbrugsordningen er specielt interessant for de bedrifter, der er presset af store efterafgrødekrav samt bedrifter der har maskinparken til at graduere, men ikke får ressourcerne udnyttet, sagde han og påpegede de yderligere muligheder ved, at de målrettede efterafgrøder nu også er med i ordningen.

- Nu er det kun MFO-efterafgrøder, der ikke kan erstattes af præcisionsjordbrug, så det gør ordningen interessant for mange, hvilket vi også kan mærke på efterspørgslen, sagde Lasse Schmidt Jespersen.

Skal opfylde tre tiltag

For at kunne komme i betragtning til at bruge ordningen, skal tre tiltag opfyldes.

- Først og fremmest skal kvælstofbehovet for hver tilmeldt mark fastsættes.

- Derudover skal der udføres positionsbestemt gradueret gødningstildeling med udstyr, der både har auto- og sektionsstyring og kantspredningsudstyr. Både fast og flydende gødning kan indgå i ordningen.

Det er vigtigt, at gradueringen sker ud fra eksempelvis biomassekort, jordbundskort eller praktiske erfaringer, hvilket kunne være udbyttekort fra de tidligere sæsoner.

- Benyttes husdyrgødning eller biomasse fra biogasanlæg, skal man kende kvælstofindholdet gennem laboratorieanalyser for at bestemme markeffekten.

Forbered udstyret mens der er tid

Der er ingen tvivl om, at Lasse Schmidt Jespersen ser en stor fremtid i brugen af præcisionsjordbrug, og han anbefaler derfor også, at man med det samme får fundet ud af, om de redskaber, man har, kan opfylde betingelserne for at kunne graduere via tildelingskort.

Dernæst slår han et slag for, at man afprøver teknikken og lærer medarbejdere op, inden der bliver for travlt med markarbejdet.

- Det typiske problem er, at der er lavet et stykke arbejde på computeren inde på kontoret, og når det så skal ud til systemet i traktoren, så virker det ikke.

- Det kan der være mange grunde til, men i nogle tilfælde er det de sidste forberedelser inden brug der ikke er foretaget, som gør at teknologien ikke lykkes. Ofte små korrektioner, der kan virke uoverskuelige, når man ikke er erfaren bruger. Og det især hvis tiden er knap, fordi man sidder i en traktor, der allerede skulle have været i marken, understregede han.

En øvelse, der i øvrigt blev vist i en af eftermiddagens seancer, hvor deltagerne inde fra salen kunne følge med på skærmen, og se tildelingsfiler blive genereret over computeren og efterfølgende sendt til traktoren, der havde taget opstilling uden for landbrugsskolen, og sendt retur efterfølgende til computeren igen.

Prøv det af

- Hos Patriotisk Selskab byder vi præcisionsjordbrugsordningen velkommen og er klar til at rådgive vores medlemmer. Det skal dog ikke være ordningen som afgør, om man kommer i gang med præcisionsjordbrug. Hvis bedriftens udgangspunkt er at afprøve teknologien på eksempelvis såmaskinen, så er det en klar anbefaling, at få det afprøvet og derved opnå erfaringer med både tildelingskort og graduering i markbruget, lød det fra planteavlskonsulenten.   

- Graduering af såsæd, gødning og planteværn er godt landmandskab og udføres i forvejen uden brug af de digitale værktøjer, men ved individuelle indsigter i marken og manuelle justeringer. Tildelingskortene er et redskab til at gemme bedriftens erfaringer på digitale kort for hver enkelt mark, som alle medarbejdere kan tilgå, samt justere og automatisere tildeling i forhold til markens variation. Det skulle blandt andet gerne resultere i mere ensartede marker.

- Dagens formål er at informere og inspirere. Samtidig er det glædeligt endelig at kunne mødes til et større fagligt arrangement, sluttede Lasse Schmidt Jespersen.

 

Læs også