Rekordmange sukkerroedyrkere samlet

- Det store fremmøde viser sukkerroernes fortsatte store betydning i regionen og en positiv opbakning til det faglige arbejde, lyder det fra Bo J.M. Secher, Nordic Sugar.

Professor Jørgen E. Olesen kunne i sit indlæg om sukkerroernes klimaaftryk fastslå, at roetop i fremtiden kunne bidrage positivt til forbedring af dette. Foto: Nordic Sugar

Nordic Sugar har i samarbejde med forsøgscentret Nordic Beet Research (NBR) netop afholdt sin traditionelle inspirationsdag for dyrkere af fabrikssukkerroer i Sakskøbing Sportscenter på Lolland.

- Med 300 deltagere blev det ét af de største faglige møder i Danmark, som viser behovet for fysiske møder efter lang tid uden denne mulighed, fastslår chefkonsulent Bo J.M. Secher, Nordic Sugar.

Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet, indledte rækken af foredrag med at belyse om sukkerroer er godt eller skidt for klimaet?

Svaret var blandt andet, at roetop i fremtiden kan blive et godt redskab til at forbedre sukkerroernes klimaprofil.

Store merudbytter

Et andet aktuelt emne var den kommende insektbekæmpelse uden bejdsemidlet Gaucho.

- Her lød konklusionen, at det nok skal gå, men det kan koste nogle ekstra sprøjtninger. Særlig vigtigt bliver det at undgå at ramme de nyttedyr, som medvirker til at holde bestanden af skadevoldende insekter nede, påpegede Bo J.M. Secher.

Herefter blev de nye erfaringer fra det netop overståede høstår gennemgået.

- Bemærkelsesværdigt er de store merudbytter for bekæmpelse af bladsvampe – med op til 20 procent merudbytte svarende til netto 3.000 kroner pr. hektar, fortalte agronom Finn Sørensen, Nordic Sugar.

Endelig kunne dyrkerne glæde sig over en forsigtig optimisme omkring sukkermarkedet i de kommende år, lød det afsluttende fra Johann Neikell, Nordic Sugar.

Læs også